Lifestyle

หนังสือซีรีส์ชุด “อตุโล” เพชรน้ำหนึ่ง จากจิตแห่งธรรมของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี เปิดตัวหนังสือซีรีส์ชุด ‘อตุโล’ หนังสือที่รวบรวมธรรมเทศนาและโอวาทที่ ‘หลวงปู่ดูลย์ อตุโล’ ฝากไว้ให้พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังเพื่อให้มีแผนที่ธรรมเพื่อศึกษาตราบจนเข้าสู่นิพพาน

หนังสือซีรีส์ชุด ‘อตุโล’ เป็นการเรียบเรียงและเจียระไนเนื้อหาออกมาได้อย่างงดงาม โดย ‘พระโพธินันทมุนี’ (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ ผู้ซึ่งมีโอกาสถวายการรับใช้หลวงปู่ดูลย์ตั้งแต่ท่านอายุ 62 ปี จวบจนวาระสุดท้ายแห่งสังขาร

หนังสือเล่มนี้เป็นการแยกย่อยจากหนังสือ อตุโล ไม่มีใดเทียม ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นหนังสือเล่มกะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาธรรมะ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ เล่ม 1 อตุโล ไม่มีใดเทียม เล่ม 2 อตุโล จิต คือ พุทธะ เล่ม 3 อตุโล หลวงปู่ฝากไว้

อตุโล ไม่มีใดเทียม (เล่มที่ 1) เป็นการรวบรวมประวัติและปฏิปทาแห่งองค์หลวงปู่ ตั้งแต่วัยเยาว์จนตราบเข้าสู่เพศบรรพชิต ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ปฏิปทาที่งดงาม และเส้นทางการเพียรเผากิเลสที่ยอมแม้กระทั่งแลกด้วยชีวิต เพื่อเข้าสู่การรู้จักจิตของตนอย่างแท้จริง

อตุโล จิต คือ พุทธะ (เล่มที่ 2) เป็นการรวบรวมเรื่องเล่าปกิณกธรรม ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้จักจิตตัวเองมากยิ่งขึ้น ผ่านคำสอนแห่งองค์หลวงปู่ดูลย์ในหลายสถานที่ หลายเหตุการณ์ เป็นองค์ธรรมที่สั้น กระชับ แต่เข้าถึงจิตโดยตรง ทำให้เส้นทางอริยมรรคถูกเปิดออก ต่อตรงถึงทางสายเอกแห่งจิต เพราะเมื่อใดที่รู้จักจิต เมื่อนั้นจะรู้จักธรรมอย่างแท้จริง

อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ (เล่มที่ 3) เป็นการรวบรวมธรรมะจากช่วงบั้นปลายชีวิตขององค์หลวงปู่ดูลย์ ผ่านกายสังขารที่แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมอันแท้จริงของชีวิต และคำสอนล้ำค่าครั้งสุดท้ายจวบจนละสังขาร อีกทั้งยังมีเกร็ดธรรม ‘หลวงปู่ฝากไว้’ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่มามากกว่า 1 ล้านเล่มเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมรุ่นหลังได้ศึกษา ถือเป็นมรดกธรรมที่จะสถิตอยู่ในจิตผู้ที่อ่านตลอดกาล

พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า อาตมามั่นใจว่า ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มาตลอดระยะชีวิตของหลวงปู่นั้นก็คืออาตมภาพนี่แหละ เพราะอยู่กับท่านมาตั้งแต่ท่านอายุ 62 ปี ตราบจนวาระสุดท้ายในชีวิตของท่าน ก็ช่วยงานช่วยการท่านมาตลอดเวลา

ซีรีส์อตุโลทั้ง 3 เล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติของหลวงปู่ดูลย์ไว้เป็นตอนๆ ตั้งแต่เริ่มต้น ท่ามกลาง และสุดท้าย ซึ่งท่านจะสังเกตได้ว่าแต่ละบทแต่ละตอนมีความหมายไปตามกาลเวลา ถือเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติที่สมบูรณ์อย่างที่สุด

นอกจากนี้ยังมีปกิณกธรรมซึ่งจะทำให้ผู้อ่านรู้จักจิตตัวเองมากยิ่งขึ้น ผ่านคำสอนแห่งองค์หลวงปู่ดูลย์ในหลายสถานที่ หลายเหตุการณ์ และธรรมะจากช่วงบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่ ยังมีเกร็ดธรรม ‘หลวงปู่ฝากไว้’ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

สำนักพิมพ์ทองเกษมแนะนำ หนังสือนิทานชุด “เด็กดี มีศีล 5” เป็นนิทานภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ทั้งชุดมี 5 เล่ม ประกอบด้วย นิทานเรื่องเจ้าแต้มหมาหลง, ไม่คืนได้ไหมนะ, เรารักกันนะ, ไม่โกหกแล้วครับ และ อย่างนี้ไม่ดีแน่ๆ โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้เด็กๆ จดจำศีลทั้ง 5 ข้อซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่เด็กๆ ควรเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตาม เมื่อเด็กๆ มีศีลและธรรมประจำใจแล้วก็จะส่งผลให้มีความสุข

นิทานเรื่อง “เจ้าแต้มหมาหลง” นำเสนอเรื่องราวคำสอนเกี่ยวกับศีลข้อ 1 พึงละเว้นจากการทำลายชีวิตและมีเมตตาต่อสัตว์ ดำเนินเรื่องราวผ่านตัวละคร เจ้าแต้ม สุนัขตัวหนึ่งที่หลงทางมาอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัด ทุกวันเจ้าแต้มจะเดินตามหลวงตาไปบิณฑบาต วันหนึ่งเจ้าแต้มเกิดพลัดหลงจากหลวงตาและได้พบเจอกับเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เจ้าแต้มมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ

นิทานเรื่อง “ไม่คืนได้ไหมนะ” นำเสนอเรื่องราวคำสอนเกี่ยวกับศีลข้อ 2 พึงละเว้นจากการเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน ดำเนินเรื่องราวผ่านตัวละครเด็กชายจูเนียร์ กับจักรยานคันหนึ่ง เขาชื่นชอบจักรยานคันนี้มากเพราะมีเบาะนิ่ม กระดิ่งเสียงดังกังวาน ปั่นสนุกถูกใจเขาจริงๆ แต่เมื่อเขาปั่นจักรยานคันนี้กลับไปที่บ้านเขากลับรู้สึกเสียใจ เป็นเพราะอะไรกัน

นิทานเรื่อง “เรารักกันนะ” นำเสนอเรื่องราวคำสอนเกี่ยวกับศีลข้อ 3 พึงละเว้นจากการประพฤติผิดในกามหรือไม่ล่วงละเมิดผู้อื่น ดำเนินเรื่องราวผ่านครอบครัวหนึ่งมีทั้งพ่อ แม่ ลูกสาว และลูกชาย สมาชิกทุกคนในบ้านต่างช่วยกันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน พ่อจ๋าก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี แม่จ๋าก็เป็นแม่บ้านที่ดีเช่นกัน ส่วนพี่จ๋าก็ช่วยทำงานบ้านและดูแลน้อง แล้วศีลข้อ 3 ช่วยทำให้ครอบครัวนี้มีความสุขได้อย่างไรนะ

นิทานเรื่อง “ไม่โกหกแล้วครับ” นำเสนอเรื่องราวคำสอนเกี่ยวกับศีลข้อ 4 พึงละเว้นจากการพูดเท็จหรือพูดโกหก ดำเนินเรื่องราวผ่านตัวละคร บอม โป้ง และเตเต้ เด็กชายทั้งสามสร้างเรื่องราวโกหกเพื่อนๆ ให้ตกใจในขณะที่ไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติ แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อเรื่องราวที่ทั้งสามโกหกเพื่อนๆ กลับเป็นเรื่องจริง

นิทานเรื่อง “อย่างนี้ไม่ดีแน่ๆ” นำเสนอเรื่องราวคำสอนเกี่ยวกับศีลข้อ 5 พึงละเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมา ดำเนินเรื่องราวผ่านครอบครัวของสองพี่น้องใบตองและใบเตยที่กำลังจะไปเยี่ยมคุณตา คุณยายในวันสงกรานต์ แต่ระหว่างทางกลับเจอเรื่องราวน่าตกใจหลายเหตุการณ์ซึ่งทุกเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับของมึนเมาทั้งสิ้น :: Report by FLASH

Comments are closed.

Pin It