Lifestyle

ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยปฏิทิน “บุปผาราชินี ชุดภาพพระราชทาน ปี 2559”

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>ต้อนรับปีศักราชใหม่กันด้วยความสดใส ของดอกไม้ในภาพชุดปฏิทิน “บุปผาราชินี ชุดภาพพระราชทานปี 2559” ที่ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้จัดทำขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในด้านการอนุรักษ์พรรณไม้ รายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตและความสุขให้ผู้ป่วยเด็ก

โดยปฏิทินตั้งโต๊ะชุดพิเศษ “บุปผาราชินี ชุดภาพพระราชทาน ปี 2559” นี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตประทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นภาพประธานหน้าปกปฏิทิน และภาพดอกไม้นานาชนิดภายใน

ประกอบด้วย ดอกไม้ที่มีนามตามพระนามาภิไธย ดอกไม้นามพระราชทาน และดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาจัดพิมพ์เป็นภาพดอกไม้ประจำแต่ละเดือนพร้อมเรื่องราวของดอกไม้ทั้ง 12 ชนิด ดังนี้

1.ดอกไม้พระนามาภิไธย 

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก ทำให้มีสถาบันในต่างประเทศ ชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” ตั้งเป็นชื่อบุปผางามถึง 3 ชนิด คือ กุหลาบควีนสิริกิติ์ กล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์ และดอนญ่าควีนสิริกิติ์

-กุหลาบควีนสิริกิติ์ 
ดอกกุหลาบขนาดใหญ่สีเหลือง ระเรื่อด้วยสีส้มแดงตรงปลายกลีบเมื่อกระทบกับแสงแดด กลิ่นหอมอ่อนๆ ซึ่งเริ่มนำออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2511 และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกุหลาบที่กรุงเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์ โดยนาย Andre' Hendricx ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” เป็นชื่อของกุหลาบเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2514 ครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จประภาสประเทศเดนมาร์ก

-กล้วยไม้คัทลียาควีนสิริกิติ์
กล้วยไม้ลูกผสมตระกูลคัทลียากลีบดอกขาวนวล แต่งแต้มด้วยสีเหลืองทองตรงกลาง ด้วยความงามอันโดดเด่นนี้ทำให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก The Royal Horticulture Society ประเทศอังกฤษ ซึ่งบริษัทแบล็กแอนด์ฟลอรี (Black & Flory) บริษัทกล้วยไม้เก่าแก่ของอังกฤษ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” เป็นชื่อของกล้วยไม้ โดยจดทะเบียนเมื่อ พ.ศ. 2501 นอกจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน แคทลียา ควีนสิริกิติ์ เป็นดอกไม้ประจำวันสตรีไทย

-ดอนญ่า ควีนสิริกิติ์
ไม้พุ่มประดับ ดอกรูปดาวสีเหลืองสดขนาดเล็กออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีกลีบรองสีชมพูอ่อนตัดด้วยขอบสีชมพูเข้มเกือบแดง เป็นพันธุ์ลูกผสมที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ผสมขึ้น ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” เป็นชื่อของดอนญ่าลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้

-บัวควีนสิริกิติ์
บัวลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์บัวสายเขตอบอุ่นพันธุ์ของสหรัฐอเมริกาและบัวสายเขตร้อนของไทย โดยกลีบดอก 2 สี คือส่วนปลายกลีบดอกมีสีม่วง โคนกลีบดอกมีสีขาว ส่วนกลีบเลี้ยงมีสีขาวอมเขียว สีดอกของบัวลูกผสมนี้มีสีม่วง ถือได้ว่าเป็น “สีใหม่” ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนในบัวเขตอบอุ่น จากความงดงามและมีลักษณะแตกต่างจากบัวพันธุ์อื่นๆ ทำให้สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” เป็นชื่อของบัวลูกผสมพันธุ์นี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 80 พรรษา

2.ดอกไม้พระราชทานนาม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอ แม้ครั้งเมื่อเสด็จฯ ไปทรงงาน ณ พื้นที่แห่งใด ก็จะทรงชื่นชมความงามของพันธุ์ไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้หายากหรือแม้เพียงดอกไม้ป่าต้นเล็กๆ พระองค์ก็ทรงให้ความสำคัญและยังทรงโปรดพระราชทานชื่อให้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับพันธุ์ไม้เหล่านั้นได้เป็นสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของประเทศไทยตลอดไป ได้แก่

ดุสิตา มีชื่อเรียกที่แตกต่างไปแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น หญ้าข้าวก่ำน้อย หญ้าเข็ม หรือดอกขมิ้น เป็นพืชล้มลุกที่พบตามพื้นที่โล่งและชุ่มชื้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดอกเป็นช่อสีม่วงเข้ม มีใบที่เปลี่ยนเป็นถุงสำหรับดักจับแมงขนาดเล็ก ออกดอกช่วงตุลาคม – ธันวาคม

-มณีเทวา หรือ กระดุมเงิน หญ้าตุ้มหู หญ้าผมหงอก เป็นไม้ล้มดอกกลมสีขาวออกเป็นช่อ พบมากในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์

-สร้อยสุวรรณา หรือ เหลืองพิศมร หญ้าสีทอง สาหร่ายดอกเหลือง ไม้ล้มลุกกินแมลงกอเล็กๆ ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองงามสะพรั่งช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ในประเทศไทยพบตามพื้นที่โล่งและชุ่มชื้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

-ทิพเกสร หรือ หญ้าฝอยเล็ก ดอกสีม่วงอ่อนแกมชมพู ออกดอกช่วงสิงหาคม – ธันวาคม ในประเทศไทยพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

-สรัสจันทร หญ้าแลไข่กา จำปีบะ ดอกดิน กล้วยเล็บมือนาง กล้วยมือนาง หญ้าหนวดเสือ เลื้อมนกเขา หญ้านกเขา ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ดอกสีชมพูจนถึงสีม่วงอ่อนอมฟ้า ส่วนปลายมีสีเหลืองหรือสีครีม พบตามบริเวณทุ่งหญ้าเปิด ริมหนองน้ำและบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม

-นิมมานรดี กล้วยไม้อิงอาศัย ดอกขนาดกลีบเล็กสีขาว มีเส้นตามยาวสีแดงเข้ม กลีบปากที่ปลายมีพื้นสีเหลืองเข้มและมีแต้มสีแดงเข้มที่โคนกลีบ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานชื่อ “นิมมานนรดี” เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรพรรณไม้ ณ บริเวณโคกนกกะบา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เดือนมีนาคม พ.ศ. 2534

-โมกราชินี ดอกสีขาวนวล กลิ่นหอมอ่อนๆ พบเฉพาะในประเทศไทย ตามบริเวณเขาหินปูน ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีสถานภาพเป็นไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข และ ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ ได้ค้นพบและเก็บตัวอย่างไว้ ต่อมามีการทบทวนตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และยกขึ้นเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

3.ดอกไม้ทรงโปรด

-สัตตบงกช เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรด เป็นบัวหลวงพันธุ์ดอกสีชมพูซ้อน รูปทรงดอกตูม ป้อมกว่าบัวหลวงธรรมดา เป็นพันธุ์ไม้ที่รู้จักกันดี นิยมใช้ในพิธีทางศาสนา และแทบทุกส่วนของบัวหลวงใช้ประโยชน์ได้ทั้งราก ใบ กลีบดอก เมล็ด และเกสร บัวทั้งสองสี เป็นพันธุ์ที่พบเฉพาะในประเทศไทย
ทั้งนี้การจัดทำปฏิทินครั้งนี้ ทำขึ้นเพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถและร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติอันงดงามของไทยไว้ และเพื่อหารายได้สมทบทุน ‘กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ’ ที่จะนำมาพัฒนาสถาบันฯ ในการจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะด้านการดูแลรักษาทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการดูแลรักษาสุขภาพเด็กในระดับสากลภายในปี 2559”
ร่วมสั่งซื้อปฏิทินตั้งโต๊ะ “บุปผาราชินี ชุดภาพพระราชทาน ปี 2559” ราคาเล่มละ 100 บาท โดยสามารถติดต่อสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โทร.1415 ต่อ 2615 โทร. 0-2640-9363 มือถือ 08-8874-4673 :: Text by FLASH

Comments are closed.

Pin It