Art Eye View

Sea of Hull ศิลปะล่าสุดของ “เจ้าพ่อม็อบเปลือยหมู่” Spencer Tunick

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—หญิงและชายจำนวนมากกว่า 3,000 คน ของเมือง Hull เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ พร้อมใจกันเปลือยและเพ้นท์กายเป็นสีน้ำทะเล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Sea of Hull หรือ ทะเลแห่งเมืองฮัลล์ ผลงานศิลปะจัดวาง (installation art) ภาพถ่ายและวีดีโอ ชุดล่าสุดของศิลปินชาวอเมริกัน Spencer Tunick ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจะนำไปจัดแสดง ณ Ferens Art Gallery แกลเลอรี่ของเมืองที่ร่วมกับเขาทำงานชุดนี้ ในช่วงเทศกาลทางวัฒนธรรมของเมืองในปีหน้า (ค.ศ.2017) โดยที่ผลงานชุดนี้นอกจากต้องการสะท้อนว่า Hull เป็นเมืองประวัติศาสตร์ทางทะเล ยังต้องการย้ำเตือนผลกระทบเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพากาศ

Spencer Tunick เป็นศิลปินที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี ในด้านที่เชิญคนมาเปลือยหมู่เพื่อสร้างงานศิลปะสะท้อนสังคมในด้านต่างๆ

ตลอดระยะเวลามากกกว่า 20 ปี มีผลงานศิลปะม็อบเปลือยหมู่ของเขามากกว่า 90 ชิ้น ปรากฏตามสถานที่สำคัญๆต่างๆทั่วโลก อาทิ บริเวณโรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House) เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย,โรงละคร Place des Arts เมืองมอลทรีออล ประเทศแคนาดา,โรงละคร Palacio de Bellas Artes เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก, Ernest Happel Stadium กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It