What's News

สยามพิวรรธน์จัดเต็มมาตรการดูแลสุขอนามัยทุกห้างในเครือ สร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ พร้อมนำ “ยิ้มสยาม” กลับคืนมาอีกครั้ง

Pinterest LinkedIn Tumblr


ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ห้างในเครือสยามพิวรรธน์ ชูยุทธศาสตร์ยกระดับสุขอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุดครบทุกมิติ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม สุดล้ำเป็นครั้งแรก ตอกย้ำความมั่นใจแก่พันธมิตร คู่ค้า ประชาชนที่มาใช้บริการและพนักงาน เต็มรูปแบบในพื้นที่ทุกตารางนิ้วพร้อมนำ “ยิ้มสยาม” กลับคืนมาอีกครั้ง

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัดกล่าวว่า “ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของมาตรการป้องกันและรักษาความสะอาดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข โดยเราเป็นศูนย์การค้าแรกที่นำร่องดำเนินมาตรการรักษาสุขอนามัยให้แก่ลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุดและเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ก่อนปิดบริการชั่วคราว และในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้งตามคำสั่งของภาครัฐนั้น ยังคงรักษามาตรฐานดังกล่าวอย่างเข้มงวดแบบการ์ดไม่มีตก!!


พร้อมส่งเสริมให้คนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยนำนวัตกรรมเข้ามาผสานในการดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่พันธมิตร คู่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการเต็มรูปแบบเพื่อให้กลับมาพบกันอย่างมั่นใจ อาทิ หุ่นยนต์อัจฉริยะที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิเข้ามาใช้ในการช่วยคัดกรอง, การนำเทคโนโลยีทำความสะอาดอย่างล้ำลึกด้วยการใช้รังสี UV-C ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ทั้งภายในและนอกศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมีมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด”

สำหรับยุทธศาสตร์สุขอนามัยและความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครอบคลุมใน 3 มิติหลัก ทั้งสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ, ความปลอดภัยของศูนย์การค้า และ การสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ


ทั้งการคัดกรองตรวจสุขภาพพนักงานโดยจัดทำการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงานบริษัทย้อนหลัง 14 วัน พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าในพื้นที่ทุกวัน รวมถึงจัดให้มีการ Self-Checked ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานระหว่างวัน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า โดยพนักงานทุกคนต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัย และ Face Shield ในขณะปฏิบัติหน้าที่และต้องรักษาความสะอาดตลอดเวลา, ต้องผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าที่กำหนด, พนักงานที่มีหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


มีการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก (Deep Clean) ก่อนศูนย์เปิดในทุกพื้นที่ ตั้งแต่การอบโอโซนและอบรังสี UV-C พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคผ่าน Disinfecting Fogger Technology ทั่วทุกพื้นที่, ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด และอุปกรณ์ที่ใช้กับลูกค้าทุกชิ้น เช่น จุดเก้าอี้นั่งคอย และที่โดยสารภายในของ Shuttle Bus, Shuttle Boat เป็นต้น, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ร้านผู้เช่า, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในระบบท่อน้ำทิ้งของศูนย์ และร้านค้าทั้งหมด, ล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง และใช้สาร Enzyme ฉีดเคลือบColl&Finเพื่อยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ และทำความสะอาดระบบปรับอากาศด้วยเครื่องฆ่าเชื้อโอโซน


คัดกรองและรักษาความสะอาดเข้มงวดทุกจุดติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายทุกประตูทางเข้าของอาคาร พร้อมนำนวัตกรรมสุดล้ำหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Thermal Scan AutoBotช่วยวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการและแจ้งเตือนได้ทันทีผ่าน Line Application ไปยังผู้เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ที่อุณหภูมิเกินเกณฑ์กำหนด,ตั้งจุดบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Mobile Sanitization Carpet บริเวณประตูทางเข้า-ออกหลัก, จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุด, ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออบโอโซนในพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงานทุกคืน, มีจุดบริการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ฟรี, มีมาตรการรักษาความสะอาดสำหรับห้องบริการต่างๆ เช่น ห้องแม่และเด็ก ห้องละมาด Tourist lounge และ Infinite lounge


และลดความแออัด และรักษาระยะห่างเพื่อสุขอนามัยจำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้าและร้านค้า โดยเป็นไปตามกำหนดของกรมอนามัย พร้อมทั้งทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที เช่น พ่นยาฆ่าเชื้อในลิฟต์ราวบันไดเลื่อนห้องน้ำและที่นั่งส่วนกลาง,ลดการสัมผัสประตูห้องน้ำด้วยอุปกรณ์พิเศษ,ทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ร่วมทุก 30 นาที อาทิ บัตรจอดรถบัตรศูนย์อาหาร, ห้องลองสินค้า แยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป รวมไปถึงมาตรการสำหรับพนักงานรับส่งสินค้า กำหนดทางเข้า-ออก จุดบริการ และจุดรอสินค้า โดย Delivery Man ทุกคนต้องลงทะเบียน พร้อมกับการกรอกข้อมูลตามแบบคัดกรองที่ศูนย์ฯ กำหนด พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

ส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ มีการใช้เทคโนโลยีปรับพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต New Normal ผู้ใช้บริการต้องโหลด Application ก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนการเข้า-ออก ผ่าน Application หรือแบบฟอร์ม Online อื่นๆ เพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ รวมถึงใช้ OneSiam Application และ ICONSIAM Application เพื่อวางแผนช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


ป้องกันตนเอง ลดการสัมผัสลูกค้าทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามกฏของศูนย์การค้า ได้แก่ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ,การผ่านจุดคัดกรองหากลูกค้ามิได้นำหน้ากากอนามัยติดตัวมา สามารถซื้อได้ที่ตู้ขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติของศูนย์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้ Cashless หรือ E-Payment ในการชำระค่าบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงิน รวมถึงบริการถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้า


บริการสำหรับลูกค้าต้องการการดูแลพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ในการใช้เวลาอันจำกัดในศูนย์การค้า โดยกำหนดจุดจอดรถใกล้ทางเข้า-ออกและใช้บริการช่องแคชเชียร์พิเศษสาหรับลูกค้า (Priority Check out) สำหรับลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนน้อย และ ลูกค้าผู้สูงอายุ

สยามพิวรรธน์ มั่นใจว่า ทั้ง OneSiam ซึ่งผนึกกำลัง 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยามอภิมหาโครงการเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สุขอนามัยและมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดในทุกมิติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตร ร้านค้า พนักงานและผู้ใช้บริการสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal Innovative Lifestyle และนอกเหนือไปกว่านั้นคือความมุ่งมั่นที่จะนำรอยยิ้มแห่งความสุขกลับคืนมาสู่คนไทยอีกครั้ง

Comments are closed.

Pin It