Lifestyle

ร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์ “บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก”

Pinterest LinkedIn Tumblr


โครงการ “บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก” ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งเทือกเขาภูพระบาท จ.อุดรธานี มีประวัติยาวนานตั้งแต่ยุคพุทธกาล สัญลักษณ์แห่งปฐมบทของพญานาคอันทรงฤทธิ์ที่ถูกพิชิตด้วยอมตะธรรมของพระพุทธเจ้า กลายเป็นผู้ปกปักษ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา พระศาสดาได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จวบจนเวลาผ่านมากว่า 2,500 ปี และในปีนี้จะมีการบูรณะองค์พระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งศาสนสถานสำคัญให้รุ่นลูกหลานได้กราบสักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เจริญรุ่งเรือง และเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน

ปัจจุบันนี้ พระธาตุทรุดโทรม มีรอยแตกร้าวและผุกร่อน จึงทำให้เกิดโครงการ “บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก” โดยมาจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐ และภาคประชาชน และในฐานะที่เป็นปูชนียสถานสำคัญของแผ่นดิน โครงการ “บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก” จึงนับว่าเป็นวาระสำคัญ และเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการเร่งบูรณะ โดยโครงการฯได้รับอนุมัติจากกรมศิลปากร ให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ และได้รับเมตตาจาก หลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ จ.อุดรธานี ซึ่งท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โครงการฯ และได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตอบรับเข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมเจริญพุทธมนต์ แสดงธรรมเทศนา และอธิษฐานจิตกว่า 30 รูป ร่วมในพิธีปฐมฤกษ์เริ่มบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก ในเทศกาลนมัสการพระพุทธบาทบัวบกประจำปี วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.09น. ณ วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมปัจจัยบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาสัมมากร เพรส รามคำแหง
เลขที่ 994-100659-8 ชื่อบัญชี โครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี โดยจะเปิดรับจนเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 086 982 2915


พระพุทธบาทบัวบก” เร้นลับ… ศักดิ์สิทธิ์…
พระพุทธบาทบัวบก ตั้งอยู่ในวัดพระพุทธบาทบัวบก ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ได้รับการขนานนามว่า เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ลึกลับด้วยมีภูมิที่ซ้อนกันอยู่มากมาย ว่ากันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา เจ้าป่าเจ้าเขา คอยปกป้องและทดสอบพระปฏิบัติที่มาปักกลด ณ ดินแดนนี้มานักต่อนัก โดยประวัติรอยพระพุทธบาทนี้ ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ได้เสด็จมาโปรดสัตว์ในที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ครั้งหนึ่งเมื่อทรงทราบว่านาคแถบฝั่งโขงมีความดุร้าย มักรบกวนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำ เพื่อที่จะโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ พระองค์จึงได้เสด็จไปยังถ้ำหนองบัวบาน และถ้ำบัวบก อันเป็นที่อาศัยของพญานาคอันทรงฤทธิ์ 2 ตัว คือ กุทโธปาปนาค และ มิลินทนาค พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่กุทโธปาปนาค เมื่อกุทโธปาปนาคได้สดับพระธรรมเทศนา ก็บังเกิดความเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกและถือพระไตรสรณาคมณ์เป็นสรณะ ที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต

พญามิลินทนาค แสดงฤทธิ์ต่อพระพุทธองค์ แต่แพ้อมตะธรรมอย่างศิโรราบ ปวารณาเป็นผู้ปกปักษ์รักษาพระพุทธศาสนาตลอดกาล
หลังจากนั้นกุทโธปาปนาคก็นึกถึงน้องชายคือมิลินทนาคว่า ควรจะได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์เช่นตน เพื่อจะได้ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร จึงได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงถ้ำบัวบกอันเป็นที่อยู่ของมิลินทนาค มิลินทนาคก็แสดงฤทธิ์อำนาจเพื่อขัดขวางด้วยวิธีต่างๆ แต่ไม่เป็นผล ในที่สุดจึงได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ เข้าไปนมัสการพระพุทธองค์เพื่อขอขมา พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรด เมื่อมิลินทนาคได้สดับพระธรรมเทศนาแล้ว ก็สำนึกผิดในสิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้ว และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา แต่เนื่องจากมิลินทนาคมิใช่มนุษย์ พระพุทธองค์จึงอุปสมบทให้ไม่ได้ เพราะผิดพระวินัย ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงประทานไตรสรณาคมณ์ให้มิลินทนาคไว้เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกและถือปฏิบัติต่อไป เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิต จากที่เคยเบียดเบียนทำร้ายสัตว์โลกมาเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์โลก ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เมื่อมิลินทนาครับไตรสรณาคมณ์แล้ว จึงกราบทูลขอรอยพระบาทพระพุทธองค์ไว้เป็นที่สักการะบูชา พระพุทธองค์ทรงพิจารณาสถานที่แล้ว จึงได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ สถานที่นี้ แล้วจึงเสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหาร พระพุทธบาทแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “พระพุทธบาทบัวบก” ตามชื่อถ้ำบัวบกนี้มิลินทนาคอาศัยอยู่นั่นเอง

สาธุบารมี หลวงปู่สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน นำสร้างพระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทบัวบก
กาลผ่านมา 2,400 กว่าปี หลวงปู่สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน พระโพธิสัตว์ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ท่านเป็นพระที่มีบุญญาบารมีสูงยิ่งและมีอภินิหารแก่กล้ามาก ในราว พ.ศ.2459 หลวงปู่สีทัตถ์ได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความเพียร จนสามารถบรรลุธรรมอันวิเศษได้ที่ถ้ำนำยูงทอง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีสามเณรขันธ์ เฮียนนาเป็นพยาน คืนหนึ่งหลวงปู่สีทัตถ์ได้เกิดนิมิต ทำให้เช้าวันต่อมาจึงได้นำพาคณะสงฆ์และสาธุชนเดินทางไป กราบสักการะรอยพระพุทธบาทบัวบก ซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาภูพระบาท อันเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้นำพาผู้คนสร้างพระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทบัวบกในปี พ.ศ.2463 โดยรูปพรรณของพระธาตุพระพุทธบาทบัวบกเป็นรูปดอกบัวเหลี่ยม ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 40 เมตร

Comments are closed.

Pin It