Art Eye View

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ เฟ้นหา สุดยอด“เครื่องเบญจรงค์ไทย”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เชิญชวนประชาชน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงาน “เครื่องเบญจรงค์ไทย” เข้าร่วมประกวดใน โครงการหัตถศิลป์ทรงคุณค่า วิจิตรเลิศล้ำเครื่องเบญจรงค์ไทย ในหัวข้อ “เลอค่าภูมิปัญญาไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนถ้วยและโล่รางวัล ฯพณฯองคมนตรี และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมนำสุดยอดงานหัตถศิลป์เครื่องเบญจรงค์ที่ผ่านการคัดเลือก จัดแสดงให้ประชาชนที่สนใจได้ชม

นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ฝ่ายงบประมาณ เปิดเผยว่า โครงการประกวดหัตถศิลป์ทรงคุณค่า วิจิตรเลิศล้ำเครื่องเบญจรงค์ไทยนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน ถึงศักยภาพการผลิตเครื่องเบญจรงค์ของผู้ประกอบการไทย
รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเบญจรงค์ ให้มีพัฒนาการและคุณภาพเหมาะสมกับยุคสมัยและความต้องการของตลาด รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการต่อยอดและอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมไทย

นอกจากนี้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ มุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความงดงามของงานหัตถศิลป์ อันจะช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมของไทยอีกทางหนึ่งด้วย

การส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ แบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

1.ประเภท ก. ภูมิปัญญาดั้งเดิม สร้างสรรค์ผลงานที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ถ่ายทอดรายละเอียดได้อย่างประณีตงดงาม

2.ประเภท ข. ประยุกต์ร่วมสมัย เปิดกว้างในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นไปได้ในการใช้งาน เลือกใช้สีสันและรูปแบบเครื่องกระเบื้องได้หลากหลาย ชิ้นงานมีลักษณะร่วมสมัย เป็นเอกลักษณ์

3.ประเภท ค. สร้างสรรค์และต่อยอด เปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาด้านการออกแบบต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานในรูปแบบคอนเซ็ปต์บอร์ด และมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบอีกด้วย

4.ประเภท ง. ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ และประเพณีไทย สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเบญจรงค์ ใช้ลวดลายถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประเพณีไทย เปิดกว้างในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณะร่วมสมัย

5.ประเภท จ. ถ่ายทอดธรรมชาติ และทัศนียภาพอันงดงามของประเทศไทย สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเบญจรงค์ ใช้ลวดลายถ่ายทอดธรรมชาติ และทัศนียภาพอันงดงามของประเทศไทย เปิดกว้างในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณะร่วมสมัย

การประกวดประเภท ก. ข. ง. และ จ. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 มิถุนายน 2558 โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ ในวันที่ 23-27 มิถุนายน ๒๕๕๘

การประกวดประเภท ค. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 มิถุนายน 2558 นิสิตนักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่8-12มิถุนายน 2558 (เฉพาะแนวคิด) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

และท้ายที่สุดผลงานจากการประกวดทุกประเภทที่ได้รับคัดเลือกจะได้ร่วมจัดแสดงผลงาน ในวันประกาศรางวัลในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

“โครงการประกวดดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเบญจรงค์เป็นจำนวนมากในประเทศไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานป้อนสู่ตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาทต่อปี

ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รวมรวบและเป็นศูนย์กลางศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านหัตถศิลป์จึงเห็นสมควรที่จะจัดการประกวดเครื่องเบญจรงค์ไทย ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาสู่เศรษฐกิจยั่งยืน” นางสุดาสมร กล่าวเพิ่มเติม

ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/benjarongbangsai โทร.0-2559-3271-4 ต่อ 241 โทรสาร 0-2559-2957-8 อีเมล์ benjarongbangsai@gmail.com


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It