Art Eye View

“อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สมเด็จพระเทพฯ”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ล่าสุด สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

จัดนิทรรศการ “อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” แสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงปี 2557-2558 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ จำนวน 158 ภาพ

โดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย

ภาพถ่ายถูกจัดแสดงตามหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ผู้คน,ฉลอง,โลกกว้าง,ดอกไม้,มุมมองสีสัน,สถาปัตยกรรม และสิงสาราสัตว์

นอกจากนี้ภายในนิทรรศการยังมีส่วนที่จัดแสดงภาพถ่ายของเค้กที่มีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา พร้อมการฉายวีดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพฯทรงบรรยายเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์


“ปีนี้เป็นปีที่ข้าพเจ้าอายุ 60 ปี ตั้งแต่ปีที่แล้วใครๆพากันให้เค้กแบบต่างๆ มาถึงตอนนี้มีถึง 115 ก้อน(สถิติถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558) ในนิทรรศการนี้ ผู้จัดจึงเลือกรูปเค้กหลายรูป นอกจากนั้นยังมีคนจัดงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าหลากหลายรูปแบบ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในไมตรีจิตของทุกท่านที่มีต่อข้าพเจ้า

ในปีนี้ข้าพเจ้ายังได้ไปประเทศต่างๆ ทั้งที่เคยไปแล้ว และยังไม่ได้ไป ประเทศที่เพิ่งเคยได้ไปมีทาจิกิสถาน ตุรกี และเอสโตเนีย (ประเทศหลังนี้ต้องไปใส่ในนิทรรศการปีหน้า)

อยู่มาถึงตอนนี้ถือว่าอยู่มานาน ผู้รับราชการอย่างข้าพเจ้าก็ต้องเกษียณอายุเป็นธรรมดา ทำให้ต้องปรับตัวปรับใจอยู่บ้าง สุขภาพจะให้ดีเท่าแต่ก่อนก็เป็นไปไม่ได้ แต่กาลเวลาที่ผ่านมาก็ช่วยทำให้รู้จักคนมากขึ้น ได้เพื่อนดีๆ ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น และได้ชิมของที่ไม่เคยมาก่อน ได้ทำงานที่คิดว่าคุ้มค่า คือทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสบายมากขึ้น มีความทุกข์น้อยลง สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่ามาจากกาลเวลาที่อยู่มานาน มีประสบการณ์ที่ช่วยในการรับรู้และแยกแยะสิ่งที่รับรู้ด้วยอินทรีย์(Senses) ทั้ง 5 หรือ 6 (แล้วแต่จะคิด) และนำพาให้เกิดความสุข

ขอแบ่งปันความสุขนี้แก่ทุกท่านด้วยภาพในบ้าน นอกบ้าน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ขอบคุณด้วยความจริงใจ”

“อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข” นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2558- 6 มีนาคม 2559 ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


เค้กวันเกิดก้อนที่ 15 งานที่คุณบัณฑูรจัดที่น่านดอกปีบบนใบบัวที่วังสระปทุม


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It