Tag

สมเด็จพระเทพฯ

Browsing

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ “องค์วิศิษฏศิลปิน” ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะในหลายสาขา ครั้งแรกที่ผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ หนังสือพระราชนิพนธ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ฯลฯ จะถูกรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนที่สุดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Continue Reading

เมื่อไม่นานมานี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “หนึ่งทศวรรษ ฮอร์ส อะวอร์ด และนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด” และพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน “โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนฮอร์ส อะวอร์ด และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 10” ซึ่งกลุ่มบริษัทนานมีจัดขึ้น โดยมี นางปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการเฝ้ารับเสด็จฯ ณ อาคารนานมี สาทร

Continue Reading

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงปี 2557-2558 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ จำนวน 158 ภาพ นอกจากนี้ภายในนิทรรศการยังมีส่วนจัดแสดงภาพถ่ายของเค้กที่มีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา

Continue Reading

พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพระจริยวัตรต่างๆ วาดโดยเหล่าศิลปินจาก 77 จังหวัด โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ.2558 จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม กำลังจัดแสดงและจะสัญจรไปจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆของงประเทศไทยดังต่อไปนี้

Continue Reading

“นิทรรศการภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2558 ณ บริเวณชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สืบเนื่องจาก โครงการ “ฝึกอบรมและวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) จัดโดย สำนักพิมพ์ มสธ.

Continue Reading

ด้วยเห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัยและให้ความสำคัญกับภาษาและวัฒนธรรมของจีนอย่างมาก โดยพระองค์ทรงเริ่มศึกษาภาษาจีนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 และทรงเคยเสด็จฯ ไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนถึงมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อปี พ.ศ. 2544 และพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลจีนได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “10 มิตรต่างชาติที่ดีที่สุดของจีน” แด่พระองค์ อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างสองประเทศ

Continue Reading

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเชีย ทอดพระเนตรฉากปักไหมน้อยเรื่องอิเหนา ในงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 6 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

Continue Reading

“กระต่ายน้อยลอยคอตามน้ำไหล ไดอารี่ไม่มีให้ดังแต่ก่อน ยามยากมีแต่สมุดคำอวยพรแสดงความอาทรเอื้ออนันต์ ปีมะโรงผ่านพ้นอุปสรรคจงประสบสิ่งดีนักสุขครบสรรพ์ ของูใหญ่ให้ลาภเราทุกวันรื่นเริงกันเริ่มศกใหม่พร้อมชัยเอย” พร้อมกันนี้พระ

Continue Reading

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ระหว่างวันนี้ – 31 ม.ค. 53 ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในการเดินทางไปต่างประเทศและในประเทศช่วงปี 51- 52 จำนวน 187 ภาพ

Continue Reading
Pin It