Art Eye View

สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ

Pinterest LinkedIn Tumblr

ผลงานโดย  สุวัฒน์ วรรณมณี
ART EYE VIEW—เมื่อไม่นานมานี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “หนึ่งทศวรรษ ฮอร์ส อะวอร์ด และนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด” และพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน “โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนฮอร์ส อะวอร์ด และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 10” ซึ่งกลุ่มบริษัทนานมีจัดขึ้น โดยมี นางปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการเฝ้ารับเสด็จฯ ณ อาคารนานมี สาทร

โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนฮอร์ส อะวอร์ด และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรมนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนครบปีที่ 10 ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกผ่านทางงานศิลปะ โดยเปิดกว้างทุกเพศทุกวัยทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา ตลอดจนถึงระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ในโอกาสที่ปี 2558 เป็นปีที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี จึงกำหนดหัวข้อในการประกวดว่า “สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจากทั้งสองโครงการจำนวน 80 รางวัล พร้อมทอดพระเนตรผลงาน“หนึ่งทศวรรษ ฮอร์ส อะวอร์ด และนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด” โอกาสนี้ทรงวาดภาพพระราชทานเป็นรูปดอกไม้โดยใช้ สีศิลปากรประดิษฐ์ และ สีวิจิตรรงค์ ซึ่งทรงเคยพระราชทานนาม เป็นสีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและกลุ่มบริษัทนานมีผลิตขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ใช้สีคุณภาพดีและผลิตภายในประเทศ โดยทรงตรัสว่า “สีพาสเทลสวย”

นอกจากผลงานศิลปะของเด็กและเยาวชนมือสมัครเล่น แล้ว นิทรรศการครั้งนี้ยังได้รวบรวมผลงานของเหล่าศิลปินมืออาชีพ ศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จำนวน 45 ท่าน ร่วมแสดงผลงานในหัวข้อเดียวกันคือ “สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ” เพื่อให้คนไทยได้ชื่นชมพระบารมีอันแผ่ไพศาล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้จากการจำหน่ายภาพผลงานร่วมสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ อาคารนานมี สาทร โทร. 0-2648-8000


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It