Art Eye View

ที่เดิมกับท่านั่งที่ผู้คนจดจำ รูปปั้นเพื่อระลึกถึง “ทอมบิลี่” เหมี๋ยวพุงพุ้ยที่อิสตันบูล

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—รูปปั้นในท่านั่งประจำตัวของเจ้าเหมี๋ยวพุงพุ้ย ทอมบิลี่(Tombili )แมวข้างถนนสายพันธุ์ Anatolian Cat ซึ่งเป็นที่รักของ ผู้คนในย่าน Ziverbey นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถูกนำมาติดตั้งไว้ยังจุดที่มันชอบนั่งและได้มีงานเปิดตัวรูปปั้นซึ่งปั้นโดย Seval Sahin ไปเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวัน วันสัตว์โลก (World Animal Day) หลังจากที่ทอมบิลี่ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559

The Anatolian Cat Project คือกลุ่มผู้ริเริ่มและกระตุ้นให้ทางเทศบาลของย่าน สร้างรูปปั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงทอมบิลี่ โดยที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มได้มีการรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ Change.org

นอกจากนี้ The Anatolian Cat Project ยังปรารถนาให้รูปปั้นของเจ้าเหมี๋ยวทอมบิลี่ เป็นสัญลักษณ์กระตุ้นเตือนผู้คนให้ความรักความใส่ใจกับบรรดาแมวตัวอื่นๆที่พบเห็นตามท้องถนน


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It