Art Eye View

6 ศิลปินไทย ตีแผ่ทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ ผ่านเทศกาลศิลปะแรกของแคมเปญ Thailand Art Walk

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—มาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแคมเปญ Thailand Art Walk เพื่อแสดงผลงานศิลปะ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประเดิมงานแรกด้วยเทศกาลศิลปะ เดอะ ราชประสงค์ อาร์ต เมซ แอท ราชประสงค์ สกายวอล์ค – The Ratchaprasong ART MAZE at Ratchaprasong Skywalk นำผลงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติ และสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “Urban By Nature – เมื่อธรรมชาติมาสร้างสรรค์งานศิลปะ” ของ 6 ศิลปินชั้นนำของไทย ได้แก่ มนตรี เติมสมบัติ, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล, นรเศรษฐ์ ไวศยกุล, หริธร อัครพัฒน์, สาครินทร์ เครืออ่อน และโซฟี สุมาลี อารียา มาจัดแสดงบนพื้นที่ตลอดเส้นทางเดินลอยฟ้า “ราชประสงค์ สกายวอล์ค” ระหว่างวันนี้ – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า แคมเปญ Thailand Art Walk เกิดขึ้นเพื่อต้องการยกระดับงานศิลปะและศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักและถือเป็นการแนะนำประเทศไทยให้ต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านผลงานศิลปะ ในแง่มุมต่างๆ

ตลอดแคมเปญ Thailand Art Walk (ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2559)จะมีเทศกาลศิลปะเกิดขึ้น 3 เทศกาล ได้แก่ 1.เทศกาลศิลปะ “เดอะ ราชประสงค์ อาร์ต เมซ แอท ราชประสงค์ สกายวอล์ค – The Ratchaprasong ART MAZE at Ratchaprasong Skywalk” ,2.เทศกาลศิลปะ Art for the King จัดแสดงผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดความรู้สึกของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด “ดั่งลมหายใจของปวงชน” จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ 3.เทศกาลศิลปะ The Art Experiences จัดแสดงผลงานภาพถ่ายโบราณและศิลปะร่วมสมัยจากทุกภูมิภาคที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 21- 23 ตุลาคม พ.ศ.2559

ด้าน ชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศกาลศิลปะ “เดอะ ราชประสงค์ อาร์ต เมซ แอท ราชประสงค์ สกายวอล์ค -The Ratchaprasong ART MAZE at Ratchaprasong Skywalk” เทศกาลศิลปะแรกของแคมเปญ Thailand Art Walk ว่า มีผู้ร่วมดำเนินการสร้างสรรค์และดูแลการจัดงานคือ มิส เมียร์ตีญ์ ติเบย์แรงก์ ผู้อำนวยการของ Toot Yung Gallery และผู้อำนวยการร่วมของงาน Bukruk Urban Arts Festival นอกจากจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของ 6 ศิลปินชั้นนำของไทย ที่ตีแผ่ทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ ท่ามกลางบริบทของเมืองใหญ่ สมาคมฯ ยังจัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ เวิร์กชอปงานฝีมือ,สาธิตการวาดภาพ,ตลาดรักสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

The Long Way Home : A parallel universe ผลงานศิลปะโดย มนตรี เติมสมบัติ จัดแสดงบริเวณสกายวอล์คด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า นำเสนอวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนยุคปัจจุบันผ่านการตีความหมายจากคำว่า “ชัยภูมิ” ซึ่งเป็นบ้านเกิดของศิลปิน และใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในอดีต
Paradox Legendary ผลงานศิลปะโดย เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล จัดแสดงบริเวณสกายวอล์คด้านหน้าศูนย์การค้าเกษร เป็นผลงานประติมากรรมที่ตั้งสูงชะลูดจนดูคลอนแคลน สะกิดให้ระลึกถึงดุลยภาพทางธรรมชาติอันแสนเปราะบาง เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นหลังอนุรักษ์ผืนดิน
Land of Heaven ผลงานศิลปะโดย นรเศรษฐ์ ไวศยกุล จัดแสดงบริเวณสกายวอล์คเหนือสี่แยกราชประสงค์ มีลักษณะเป็นกล่องไม้ขนาดยักษ์ให้คนเดินผ่านเพื่อเข้าไปชมแบบจำลองภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของไทยในอดีต กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์อดีตเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า
On Human Nature ผลงานศิลปะโดย หริธร อัครพัฒน์ จัดแสดงบริเวณสกายวอล์คด้านหน้าทางเข้าห้างสรรพสินค้าเซน แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่รูปทรงศีรษะมนุษย์มีลักษณะดิบหยาบทำจากปูนปลาสเตอร์ กระตุ้นให้มนุษย์ตื่นขึ้นจากภาพมายาอันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่ถูกป้อนอยู่เป็นนิจในสังคมบริโภคนิยม
Six Dancers ผลงานศิลปะโดย สาครินทร์ เครืออ่อน จัดแสดงบริเวณสกายวอล์คด้านหน้าทางเข้าหลัก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นผลงานประติมากรรมรูปผู้หญิงเต้นรำเป็นกลุ่ม สร้างจากกระดาษอัด (Paper Mache) สื่อถึงสำนึกเรื่องชุมชนและส่วนรวมที่ถูกแทนที่ด้วยความเป็นปัจเจกชน
Fractal Flowers ผลงานศิลปะโดย โซฟี สุมาลี อารียา จัดแสดงบริเวณสกายวอล์คด้านหน้า กรูฟ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นผลงานในรูปแบบศิลปะจัดวางใช้ เทคนิคในการลงสีเป็นรูปทรงสาทิสรูป (Fractal Paint) เพื่อสร้างสรรค์เป็นทุ่งดอกไม้ เปรียบเหมือนโลกอันเป็นเอกเทศที่หมายให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่ใหญ่กว่า
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews