What's News

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี

Pinterest LinkedIn Tumblr


กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมี วรมาศ ศรีวัฒนประภา รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ณ บริเวณ คราวน์เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) จัดทำเสื้อประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อมอบให้กับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่กังหันลม ต.ห้วยบง และ ต.หนองแวง จ.นครราชสีมา โดยมี นายอำเภอไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบเสื้อจากภูนพพล ภู่พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ WEH ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผอ.ด้านการศึกษาและวิชาการ และผอ.ผลิตโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม พร้อมด้วย กีรติ เทพธัญญ์ พิธีกรรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ในหลายซีซันส์ ร่วมภูมิใจกับความสำเร็จในโอกาสที่โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม คว้า 2 รางวัล จากงานประกาศเกียรติคุณ “กินรีทอง” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 จัดโดยชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

Comments are closed.

Pin It