What's News

22 ปีโออิชิ ช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ “ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ในโอกาสครบรอบ 22 ปีโออิชิ เมื่อวันที่ 9 เดือน 9 ที่ผ่านมานี้ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป จัดกิจกรรมการกุศลในโครงการ “ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน” นำโดย นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเดินสายไปมอบผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ ให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวม 11 แห่ง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วยศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อเขตพระนคร, โครงการพระไม่ทิ้งโยม ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด วัดสุทธิวราราม, โครงการรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรี วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ตลอดจนชุมชนที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับโรงงานผลิตอาหาร-เครื่องดื่มโออิชิ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมือง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, ศูนย์พักคอยเทศบาลแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี, โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี, โรงพยาบาลบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


นอกจากนั้น ยังมีชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่บริษัทลงพื้นที่ไปมอบอาหารและเครื่องดื่มโออิชิ ได้แก่ บ้านเด็กกำพร้ามูลนิธิบ้านนกขมิ้น, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 1, มูลนิช่วยคนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา

Comments are closed.

Pin It