Lifestyle

“ร่วมประกวดสุนัขพันทาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 13

Pinterest LinkedIn Tumblr

บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12
>>กลับมาอีกครั้งกับงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 13” ไฮไลต์สำคัญในปีนี้คือ “การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยงานจัดระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้แนวคิด “2 ทศวรรษ สัตวแพทย์มหิดล เพื่อคน เพื่อสัตว์” เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสานึกที่ดี และเป็นการพิสูจน์รักแท้ระหว่างคนและสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและถูกวิธี ตระหนักเรื่องโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เข้าใจขั้นตอนและการควบคุมคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ท่านจะได้พบกับการประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, การประกวดสัตว์ปีก, การตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยา, การประกวดสัตว์น้ำสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, การประกวดแมวสุขภาพดี, การประชุมวิชาการทางด้านสัตวแพทย์, กิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทย์, กิจกรรมจากชมรมต่างๆ ของนักศึกษา เช่น ชมรมป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า ชมรมค่ายสัตวแพทย์อาสา ชมรมสุนัขนิสัยดี ฯลฯ
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12
นอกจากนั้นยังมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) ให้แก่สัตว์เลี้ยง, นั่งรถรางชมและสัมผัสกับบรรดาน้องหมาที่รอรับการอุปการะ, กิจกรรมทดสอบหมานิสัยดี และยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงในราคาพิเศษ, รวมทั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ คุกกี้สาหรับสุนัขพร้อมการสาธิตวิธีการทานเฉพาะในงานนี้ เท่านั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้เก็บเกี่ยวทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินสนุกสนานจากการมาร่วมงานครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ สุนัขสุขภาพดี (Healthy Dog) และสุนัขที่มีความสามารถพิเศษ (Smart Dog)
– สุนัขที่จะเข้าประกวดทุกตัวจะต้องผ่านการทดสอบสุนัขนิสัยดี และได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว
– สุนัขที่ได้รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทเท่านั้น! จะมีสิทธิ์เข้าไปชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– ค่าลงทะเบียน 99 บาท
– เปิดรับลงทะเบียน 2 วันคือ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น.
– วันแข่งขันจริงคือ 12 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

โปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงในราคาพิเศษ

โปรโมชันสำหรับกระต่าย (Happy Bunny) 620 บาท (จากราคาปกติ 2,200 บาท)
– ตรวจสุขภาพ
– ตรวจโรคคอเอียงจากโปรโตซัว (E.cuniculi)
– ตรวจหาโรคไข้กระต่าย

โปรโมชันสำหรับนก แพกเกจ 1 (Lovely Bird 1) 1,200 บาท (จากราคาปกติ 1,600 บาท)
– ตรวจโรคไข้นกแก้ว (C.psittaci)
– ตรวจโรคขนและจงอยปากผิดปกติ (PBFDV)
– ตรวจหาเชื้อ Avian polyomavirus

โปรโมชันสำหรับนก แพกเกจ 2 (Lovely Bird 2) 870 บาท (จากราคาปกติ 1,500 บาท)
– ตรวจโรคไข้นกแก้ว (C.psittaci)
– ตรวจเพศ

โปรโมชันสำหรับแมว แพกเกจ1 (Happy Cat 1) 770 บาท (จากราคาปกติ 1,130 บาท)
– ตรวจโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (FeLV)
– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
– ถ่ายพยาธิในทางเดินอาหารทุกชนิด

โปรโมชันสำหรับแมว แพกเกจ2 (Happy Cat 2) 920 บาท (จากราคาปกติ 1,830 บาท)
– ตรวจโรคไข้ขี้แมว (Toxoplasmosis)
– ตรวจโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (FeLV)
– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
– ถ่ายพยาธิในทางเดินอาหารทุกชนิด
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร
บรรยากาศภายในงานแถลงข่าว
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่12
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่12

Comments are closed.

Pin It