Lifestyle

สมิติเวชสร้างชื่อให้การแพทย์ไทย คว้ารางวัลติด 1 ใน 10 โรงพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลก

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>ด้วยความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับติยะภูมิขั้นสูงที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานการรักษาโรคยากและมีความซับซ้อน (Critical care) ล่าสุด สมิตเวช ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกด้านการบริการสำหรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากการประกาศผลการจัดอันดับ 10 โรงพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกสำหรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปี 2017 โดย The Medical Travel Quality Alliance (MTQUA) ในงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) 2017 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
MTQUA ได้พิจารณาความเป็นเลิศในการให้บริการรักษาและดูแลนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกทั้งในเอเชีย ตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา ด้วยการส่งทีมไปสำรวจและคัดเลือกโรงพยาบาล โดยดูจากคุณภาพด้านการรักษาทางการแพทย์ และปัจจัยอื่นๆ อาทิ คุณภาพการดูแลคนไข้ การสื่อสาร การตลาด ความคุ้มค่าเงิน วัฒนธรรม ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นอกจากสมิติเวช โรงพยาบาลในเอเชียที่อยู่ใน 10 อันดับปีนี้ ได้แก่ Fortis Hospital Bannerghatta, India; Gleneagles Hospital, Singapore; และ Prince Court Medical Center, Malaysia ส่วนโรงพยาบาลยอดเยี่ยมแห่งปีอันดับหนึ่งได้แก่ Asklepios Klinik Barmbek ประเทศเยอรมนี ตามด้วย lemenceau Medical Center ประเทศเลบานอน
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า นอกจากเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการรับรองโดย JCI (Joint Commission International) แล้ว สมิติเวชมุ่งมั่นในพันธกิจที่จะสร้างมาตรฐานและคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง “เรากำลังสร้างเอกลักษณ์ของสมิติเวชภายใต้แนวคิด ‘Totally Truly Care’ ด้วยการนำโปรแกรม NPS (Net Promoter Score) มาใช้ประเมินผลจากประสบสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ป่วย ปรากฎว่า สมิติเวชสามารถทำคะแนนการตรวจประเมินได้สูงถึงร้อยละ 95 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์สมิติเวชอย่างสูง ขณะที่ผู้ป่วยก็ยินดีแนะนำเพื่อนและครอบครัวให้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอีกด้วย ขณะเดียวกัน สมิติเวช ยังประสบความสำเร็จจากการประเมินผลการฟังเสียงจากลูกค้าด้วยวิธี Doctor and Nurse Empathic Score โดยสมิติเวชได้เกณฑ์ประเมินสูงขึ้นตามเป้าหมายจากเดิม 4.6 เป็น 4.9 ซึ่งหมายถึงการให้การดูแลใจถึงใจ” ไม่เพียงแต่ความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ สมิติเวชมีการริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ มุ่งเน้นการป้องกันโรค และการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรก ผ่านการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
จากความพยายามในการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการรู้ทันปัญหาสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีแผนจะเปิดตัวโปรแกรมนวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผ่านสมาร์ทโฟน ตรวจวินิจฉัยร่างกายอย่างต่อเนื่อง และร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี

“เราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริการสุขภาพใหม่โดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ดังนั้น การริเริ่มโปรแกรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนรู้ว่าตนเองต้องป้องกันและปรับปรุงสุขภาพตัวเองอย่างไรให้ดีขึ้น หากยังสร้างคุณค่าต่อมนุษยชาติ และประเทศ เพราะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนลดลง”

อย่างไรก็ตาม นพ.ชัยรัตน์ ชี้ว่า โรงพยาบาลต้องเน้นเรื่องบุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการรักษาความเป็นผู้นำการบริการทางการแพทย์แบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ซึ่งสมิติเวชให้ความสำคัญกับการปฏิรูปทรัพยากรบุคคล (human transformation) ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครบุคลากรให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
ปัจจุบัน สมิติเวช สุขุมวิท และ สมิติเวช ศรีนครินทร์ ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และนักเดินทางเชิงสุขภาพ โดยทั้งสองแห่งสร้างรายได้ประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งร้อยละ 46 มาจากลูกค้านานาชาติ และร้อยละ 54 เป็นบลูกค้าชาวไทย ในบรรดาลูกค้าต่างชาติทั้งหมด เกือบร้อยละ 20 เป็นชาวญี่ปุ่น โดยปีที่ผ่านมา ลูกค้าชาวญี่ปุ่นมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

จุดแข็งอีกประการก็คือ ความร่วมมือระหว่างสมิติเวช กับโรงพยาบาลชั้นนำของโลก อาทิ Sano Hospital in Japan and Doernbecher Children’s Hospital, Oregon Health and Science University (OHSU) in the United States, และ Takatsuki General Hospital in Osaka ทำให้สมิติเวช ได้การยอมรับในมาตรฐานการบริการจากทั่วโลก
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
โดยโรงพยาบาลสมิติเวช อยู่ภายใต้เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ที่ประกอบธุรกิจกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานด้านการแพทย์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในประเทศไทยและมาตรฐานสากลจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า Joint Commission International (JCI ) ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 6 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา, โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

Comments are closed.

Pin It