Lifestyle

โชว์ม่านน้ำสุดตระการตา ในงานมหรสพสมโภช

Pinterest LinkedIn Tumblr


สำหรับงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง รัฐบาลจัดอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม เป็นเวลา 7 คืน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของพสกนิกรไทยในการที่จะร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงแบบดั้งเดิมที่เคยมีมาแต่อดีตกาล จนถึงการแสดงที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน ไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ กับการแสดง แสง เสียง และม่านน้ำ ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” โดยการแสดงชุดนี้อำนวยการผลิตโดย บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เป็นการประดับไฟครั้งแรกบนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ที่ท้องสนามหลวง เปลี่ยนพื้นที่สนามหลวงให้กลายเป็นทุ่งดอกไม้และต้นไม้ไฟแอลอีดีสีสันต่างๆ มากมาย นับหมื่นดวง สว่างไสวเป็นประกายระยิบระยับ พร้อมยังได้จัดโชว์ม่านน้ำและน้ำพุความยาวกว่า 40 เมตร ชมเรื่องราวความงดงามของเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิต และพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปยังพสกนิกรไทยทั่วประเทศ ให้มีความสงบสุข ร่มเย็น เป็นฉัตรแก้วของปวงประชา

โดยในส่วนของการแสดงม่านน้ำ จัดแสดงต่อเนื่องกัน โดยเป็นการนำเสนอเรื่องราว เจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิต เรื่องราววิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน เป็นสายน้ำที่สร้างชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงเป็นสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่หล่อหลอมดวงใจคนไทยทั้งชาติ และเป็นสายน้ำแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ให้คนไทยได้ร่วมชมพระบารมีในพระราชพิธีกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคที่มีมาแต่โบราณ และการแสดงชุด เฉลิมฉัตรแก้วของปวงประชา นำเสนอเรื่องราวของพระเมตตาของรัชกาลที่ 10 ผู้ทรงเป็นดั่งแสงส่องนำทางเพื่อช่วยเหลือต่อยอดให้ปวงประชาแข็งแรง ด้วยทรงพระราชทานความอุดมสมบูรณ์ของทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ศิลปะวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองให้แผ่นดินไทยทั่วทุกภาคอย่างมั่งคงถาวรสืบไป และการเฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 10 ผ่านสัญลักษณ์ดอกรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์ การแสดง แสง เสียง และม่านน้ำ ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” เปิดให้ชม ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. 62 ณ ท้องสนามหลวง ในเวลา 19.00 น. – 23.00 น. ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการจัดแสดงโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


Comments are closed.

Pin It