Lifestyle

เครือดุสิตธานีประกาศปิดโรงแรม 7 แห่งแบบไม่มีกำหนด

Pinterest LinkedIn Tumblr


โดนแรงกระแทกจากวิกฤต COVID-19 กันไปแบบเต็มๆ สำหรับธุรกิจโรงแรม ล่าสุด เครือโรงแรมดุสิตธานีได้ยื่นหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องขอทำการหยุดบริการโรงแรมทุกแห่งในเครือในประเทศไทยแบบไม่มีกำหนด


โดย 2 แห่งนั้น คือ ดุสิตธานี พัทยา และดุสิตธานี ภูเก็ต เป็นการสั่งการดำเนินงานตามคำสั่งของจังหวัด ส่วนอีก 5 แห่ง คือ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิต สวีท ราชดำริกรุงเทพ ให้หยุดการรับจอง ยุติการรับลูกคา้ใหม่ทันที และให้พนักงานทุกคนดูแลสุขภาพอนามัยของลูกค้าที่พักอยู่อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักบริการที่ดีเลิศตามมาตรฐานดุสิตธานีจนกว่าลูกค้าสุดท้ายจะสิ้นสุดการเข้าพัก แต่ทุกโรงแรมยังสามารถให้บริการส่งอาหารหรือ Food Delivery ได้

โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการระยะสั้น เพื่อประคับประคองธุรกิจในระยะยาว รวมถึงมีมาตรการลดค่าใช้จ่าย รวมถึงลดเงินเดือนพนักงานลงบางส่วน

Comments are closed.

Pin It