Lifestyle

มิวเซียมสยาม จับมือ Earth Day เปิดตัวโครงการ “ขยะบทที่ 2”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ปัจจุบันสถานการณ์การตื่นตัวของขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เริ่มหันมาใช้กระบอกน้ำส่วนตัว ลดการใช้พลาสติก แต่ในขณะเดียวกัน หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่า พลาสติก เศษกระดาษ ที่ถูกมองว่าเป็นขยะเหลือทิ้ง ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แท้จริงแล้วขยะเหล่านั้นมีประโยชน์และสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี ทาง มิวเซียมสยาม จับมือ องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Earth Day) และภาคีเครือข่าย 11 แห่ง เปิดตัวโครงการ “ขยะบทที่ 2” โดยมีเป้าหมายคือสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยหันมาจัดการขยะอย่างถูกวิธี และลดจำนวนขยะที่มีโอกาสทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อม Kick off 22 เมษายนนี้


โครงการขยะบทที่ 2 เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Earth Day) องค์กรที่ดำเนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ ซึ่งที่มาของคำว่า ขยะบทที่ 2 มาจากเป้าหมายที่มองเห็นร่วมกันว่า ขยะที่ทุกคนทิ้ง แท้จริงแล้วสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องรู้วิธีการจัดการขยะที่ถูกต้อง และมิวเซียมสยามในฐานะแหล่งเรียนรู้สาธารณะ จึงได้ดำเนินการจัดการพื้นที่บางส่วนภายในมิวเซียมให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ อาทิ การจัดตั้งถังขยะความรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและจัดการขยะแต่ละประเภท การรับบริจาคขยะประเภทขวดพลาสติก และกระดาษสลิปใบเสร็จ เพื่อนำไปมอบให้กับเครือข่ายการจัดการขยะต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าด้วยขยะ โดยโครงการนี้จะประกาศดำเนินการพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 22 เมษายน 2563 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี Earth Day และวันคุ้มครองโลก

Comments are closed.

Pin It