Art Eye View

ชมงานศิลปะจากศิลปินตัวน้อย

Pinterest LinkedIn Tumblr


โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา ได้เปิดพื้นที่สำหรับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส แต่มีพื้นฐานด้านศิลปะได้ต่อยอดความรู้กับศิลปินมืออาชีพและเด็กทั่วไปได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลป์ในรูปแบบต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่มูลนิธิได้เริ่มดำเนินโครงการ ได้เก็บรวบรวมผลงานของน้องๆ ทุกคนไว้ โดยไม่เพียงแต่คัดเลือกผลงานที่มีความสวยงามทางศิลปะ สำหรับเราผลงานทุกชิ้นมีคุณค่าเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดและพัฒนาการของน้องๆทุกคน

มูลนิธิฯ ได้นำผลงานศิลปะของน้องๆ มากกว่า 40 ชิ้นมาจัดแสดง ในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 2 เดือนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ที่วิสซ์ดอม คลับ สุขุมวิท 101 ผลงานชุดแรกได้แก่ “เรื่องราวเบื้องหลังภาพ” เป็นผลงานที่มีเรื่องราวที่ต้องใช้การตีความ รวมถึงงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินระดับโลก

ร่วมชมผลงานของศิลปินตัวน้อยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Whizdom Club (วิสซ์ดอม คลับ) ชั้น 4 โครงการ 101 True Digital Park สุขุมวิท 101 นอกจากนี้ยังสามารถติดตามผลงานศิลปะในคอลเลคชั่นอื่นๆ ได้แก่
-ชุด “Manga & Animation” ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2562
-ชุด “ทรงพระเจริญ” ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562
-ชุด “Portrait” ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2562


ผู้สนใจร่วมสนับสนุนโครงการ บริจาคได้ที่ เลขบัญชีมูลนิธิพุทธรักษา 1335235147 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทร์ ส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ นามสกุล เพื่อส่งใบอนุโมทนามาที่ inbox แฟนเพจมูลนิธิพุทธรักษา

พิเศษ ยอดบริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปรับหนังสือฉบับพ็อคเก็ตบุ๊ค New Heart New World Kids โลกใบใหม่ในมือเล็กๆ และยอดบริจาคตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป รับหนังสือพรีเมียม New Heart New World Kids ฉบับ 2 ภาษา


ที่มาของโครงการ
มูลนิธิพุทธรักษามีพันธกิจหลักในการขยายโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน โดยที่ผ่านมาใช้การศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาและเพิ่มโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน และมีแนวคิดในการต่อยอดมิติทางด้านการศึกษาให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมากขึ้น จึงริเริ่มโครงการ Art4Worth เพื่อเป็นการเปิดมิติใหม่ด้านศิลปะให้กับเด็กและเยาวชนในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิพุทธรักษา

โดยเล็งเห็นความสำคัญของงานศิลปะที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สามารถพัฒนาลักษณะนิสัยและไปพร้อมกัน เปิดจินตนาการของตัวเองสู่สังคม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ส่งเสริมให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต รวมทั้งการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.buddharaksa.or.th/th/Comments are closed.

Pin It