Advice

ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ลูกรักให้โดดเด่น

Pinterest LinkedIn Tumblr


เทรนด์การเลี้ยงลูกของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน จะโฟกัสไปที่การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวมากกว่าในห้องเรียน ทำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ พยายามหาวิธีส่งเสริมจินตนาการของลูกตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อจะได้รู้ถึงความถนัดของลูกรักได้เร็ว และสนับสนุนลูกให้ทำอย่างที่ฝันได้อย่างเต็มที่

พญ. มัณฑนา ชลานันต์ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก จากโรงพยาบาลกรุงเทพ เล่าถึงเคล็ดลับปลดล็อกพลังความคิดสร้างสรรค์ของลูกรักให้โดดเด่นว่า หัวใจสำคัญอยู่ที่ไม่ปิดกั้นจินตนาการ โดยคุณพ่อคุณแม่ควรช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กด้วยการเล่น ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 แบบคือ


1. การใช้ร่างกายในการเล่น (Active play) ควรปล่อยให้เด็กปีนป่าย ห้อยโหน หรือเล่นกีฬา จะช่วยพัฒนาสติปัญญาและกล้ามเนื้อ ทั้งยังช่วยส่งเสริมจินตนาการ สังเกตได้จากวิธีการเล่นเครื่องเล่น บางคนเลือกขึ้นบันไดเพื่อลื่นกระดานลงมา แต่บางคนจะปีนทางกระดานลื่นขึ้นไป นับเป็นการเรียนรู้การเล่นในรูปแบบที่แตกต่าง แสดงให้เห็นว่าความคิดของเด็กนั้นไม่ได้คิดจะเล่นแค่ในกรอบเสมอไป

2. การเล่นโดยบริหารจัดการด้วยตัวเอง (Manipulative play) เช่น ปั้นดิน ก่อกองทราย ต่อจิ๊กซอว์ นอกจากจะส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อมือแล้ว ยังส่งเสริมให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตน โดยหากเด็กยังไม่สามารถปั้นหรือต่อชิ้นส่วนได้สมบูรณ์ตามที่จินตนาการออกมา ผู้ใหญ่สามารถช่วยชี้แนะและช่วยแต่งแต้มผลงานของเด็กให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้


3. การเล่นบทบาทสมมุติ (Make believe play) เช่น เล่นขายของ เล่นเป็นหมอหรือเป็นตำรวจ การนำหุ่นมือ ตุ๊กตากระดาษ หรือตุ๊กตาจริงๆ มาเล่นตามจินตนาการ และร้อยเรียงความคิดจนเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมา จะส่งเสริมให้เด็กพัฒนาด้านภาษาและเข้าใจบริบทในสังคมมากขึ้น

4. การใช้ดนตรีและศิลปะร่วมในการเล่น (Creative play) นอกจากจะเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่างต่อเนื่อง ส่วนศิลปะที่เริ่มต้นจากการขีดเส้น วาดรูปวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม จนเป็นรูปที่มีความหมาย หรือระบายสีเพื่อเพิ่มความงดงาม ตลอดจนสร้างเรื่องราวผ่านรูปวาด ช่วยกระตุ้นให้เด็กสนุกและสร้างจินตนาการที่หลากหลายยิ่งขึ้น

5. การเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning play) การอ่านหนังสือนิทานหรือการอ่านนิยายสั้นๆ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องภาษาและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคมให้กับเด็กได้ด้วย นอกจากนี้ การเล่นเกมกระดานต่างๆ ยังช่วยพัฒนาความคิด อีกทั้ง ส่งเสริมความรู้ที่แตกต่างกันในแต่ละเกมอีกด้วย

Comments are closed.

Pin It