Advice

“ป้อนนม” กิจกรรมเสริมส่งให้คุณพ่อเป็นสามีดีเด่น

Pinterest LinkedIn Tumblr


จากข้อมูลเชิงลึกพบว่า คุณแม่อยากให้ “คุณพ่อ” เข้ามามีส่วนช่วยเลี้ยงดูลูกมากขึ้น แต่คุณพ่ออาจจะไม่สะดวกและไม่ทราบวิธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้อง จนนำไปสู่ความกังวลในการเลี้ยงลูก ทำให้เกิดคำถามในหลายครอบครัวว่าใครที่ต้องมีหน้าที่ในการเลี้ยงลูก หรือพ่อควรมีส่วนร่วมในการ “ช่วย” เลี้ยงลูกหรือไม่ สำหรับลูกๆ แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงวัยแห่งพัฒนาการนี้คือ การได้รับความรักและความอบอุ่นจากคุณพ่อและคุณแม่อย่างเท่าเทียม จากงานวิจัยของ Imperial College London King’s College London ที่ร่วมมือกับ Oxford University ในการทดสอบพัฒนาการด้านความคิดของเด็กโดยใช้ Bayley mental development index (MDI) พบว่า คุณพ่อที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจากการเลี้ยงดูลูกของพวกเขาตั้งแต่เยาว์วัย จะมีแนวโน้มที่ลูกน้อยจะมีพัฒนาการด้านความคิดและอารมณ์ที่ดีกว่าในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ใกล้ชิดจากการช่วยเลี้ยงลูกน้อยของคุณพ่อ สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดของเด็กได้ทั้งกับเด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการที่คุณพ่อเข้าไปมีส่วนช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกจะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น


วันนี้เราจึงขอแนะนำ 4 กิจกรรมที่คุณพ่อสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกน้อยได้ง่ายๆ และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย ได้แก่

1. ชงหรืออุ่นนม และป้อนนมให้แก่ลูก การให้นมนั้นไม่ใช่กิจกรรมที่ทำได้เฉพาะคุณแม่เท่านั้น แต่คุณพ่อก็สามารถช่วยเหลือคุณแม่ได้ ด้วยการชง หรือนำนมแม่ที่เก็บสต๊อกไว้ไปอุ่น แล้วนำไปป้อนให้ลูกได้ดื่ม โดยการที่คุณพ่อได้ช่วยให้นมลูกนั้น นอกจากจะสร้างความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกแล้ว ยังช่วยให้คุณแม่ได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้คุณแม่สามารถผลิตน้ำนมได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

2. เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกน้อย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หากคุณพ่อเข้ามาช่วยดูแล นอกจากจะแบ่งเบาภาระของคุณแม่แล้ว คุณพ่อยังจะได้ลองสังเกตหลายๆ สิ่งที่เกี่ยวกับลูกมากขึ้น เช่น ลูกใส่สบายหรือไม่ ต้องเปลี่ยนไซส์หรือยัง ผ้าอ้อมรุ่นที่ลูกใส่ซึมซับดีหรือไม่ ใส่แล้วเกิดผื่นผ้าอ้อมหรือเปล่า โดยคุณพ่อควรที่จะเลือกผ้าอ้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อลูกน้อย ผ่านการทดสอบ Hypoallergenic มีเทคโนโลยีที่สามารถซึมซับได้ดีเยี่ยม อย่างเทคโนโลยี Miracle Gel ที่ช่วยดูดซับของเหลวได้อย่างรวดเร็ว กระชับและใส่สบาย เพื่อให้ลูกน้อยร่าเริงและมีความสุขตลอดทั้งวัน

3. เล่นกับลูก การเล่นกับลูกนั้นเป็นกิจกรรมที่ทั้งง่ายและสนุก ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคุณพ่อจะได้สังเกตและมีส่วนช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ คุณพ่อยังสามารถสอนและเป็นหูเป็นตา คอยระมัดระวังอันตรายต่างๆ จากการเล่นของลูกได้ เช่น ระวังเรื่องความสะอาดของมือลูก และของเล่นที่ลูกจะหยิบเอาเข้าปากได้ เป็นต้น


4. กล่อมลูกนอน เป็นกิจกรรมที่คุณพ่อจะได้ใช้เวลาร่วมกับลูกมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้ลูกน้อยได้สัมผัสกับไออุ่นและความรักจากคุณพ่อโดยตรง เป็นการสร้างความสนิทสนมระหว่างคุณพ่อกับลูกให้แน่นแฟ้น สำหรับตัวลูกน้อยเองก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัย และช่วยให้นอนหลับสบายอย่างมีคุณภาพ

ดังนั้น การเลี้ยงลูกจึงไม่ใช่แค่บทบาทของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทั้งพ่อและแม่ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านสมองและอารมณ์ของลูกน้อยให้ฉลาดยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่อารมณ์ดี และเป็นการกระตุ้นให้ครอบครัวได้มีช่วงเวลาร่วมกัน สร้างความอบอุ่นและแน่นแฟ้นในครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วย

Comments are closed.

Pin It