Travel

กอดลมหนาว ยลทุ่งข้าวสีเขียว เที่ยวชมพุทธศิลป์ถิ่น "น่าน"

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>เซเลบออนไลน์พาไปแอ่ว “น่าน” ดินแดนล้านนาตะวันออก ที่มั่งคั่งไปด้วยพุทธศิลป์ทั้งทางด้านวัตถุและวัฒนธรรม เมืองที่ผู้คนน่ารัก วัดวาอารามเรียงราย มีอันซีนไทยแลนด์อันเลื่องชื่อ พร้อมสัมผัสสายหมอกแรกช่วงปลายฝนต้นหนาว
วัดพระธาตุแช่แห้ง
เริ่มทริปด้วยการไปนมัสการ “วัดพระธาตุแช่แห้ง” พระธาตุประจำปีเถาะ ปูชนียสถานสำคัญที่สุดของชาวน่านมีอายุกว่า 600 ปี ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระเจดีย์เป็นแบบล้านนาทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยม มีสีเหลืองอร่าม เนื่องจากบุทองจังโก (ทองเหลืองที่ตีแผ่เป็นแผ่นบาง นิยมใช้หุ้มองค์พระเจดีย์ป้องกันการผุกร่อน)
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ทิศใต้ขององค์พระธาตุเป็นวิหารหลวง ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง องค์พระประธานปางมารศรีวิชัยศิลปะล้านนา หน้าบันประตูของวิหารหลวงมีลวดลายปูนปั้นเป็นรูปพญานาคราช 8 ตัวเกี่ยวกระหวัดรัดกันเป็นบ่วงอยู่เรียกว่า อัฏฐพญานาคราช ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปริศนาธรรมแห่งพระธาตุแช่แห้ง
วัดภูมินทร์
จากวัดพระธาตุแช่แห้งเรานั่งรถเข้าตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตรเพื่อไปชมภาพจิตกรรม ณ “วัดภูมินทร์” วัดหลวงเก่าแก่ใจกลางเมืองน่าน มีอายุกว่า 400 ปี พระอุโบสถจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ประดิษฐานพระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี ปางมารวิชัย 4 องค์ ประทับนั่งหันหลังชนกันบนฐานชุกชี ในการกราบขอพรเล่ากันว่า ทางทิศเหนือขอพรเกี่ยวกับสติปัญญา ทิศตะวันออกขอเรื่องหน้าที่การงาน ทิศใต้ขอเรื่องความรักและสุขภาพ ทิศตะวันตกขอได้ทุกสิ่งที่ปรารถนา
พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี วัดภูมินทร์
ภาพจิตกรรมบนผนังด้านในอุโบสถทั้งสี่ทิศ เป็นจิตกรรมฝาผนังที่ได้รับการยกย่องว่าสามารถ่ายทอดบอกเล่าวิถีชีวิตชาวล้านนาและชาวเมืองน่านออกมาได้อย่างดียิ่ง เรื่องราวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคันทนกุมารชาดก และเนมิราชชากด แต่จิตรกรพื้นบ้านผู้เขียนภาพก็สามารถจะสอดแทรกและบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวเมืองน่านเข้าไปในภาพได้อย่างกลมกลืน เช่นการแต่งกายที่หญิงสาวนิยมนุ่งผ้าซิ่นตีนจกที่เป็นซิ่นลายน้ำไหลอันขึ้นชื่อของเมืองน่าน การเกล้ามวยผม การสักลายตามตัวของหนุ่มๆชาวล้านนา และกิจกรรมในวิถีชีวิตประจำวันเช่นการทอผ้าด้วยหูก การเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวที่มากันเป็นกลุ่ม โดยชายหนุ่มเข้าไปขอต่อบุหรี่ขี้โยจากหญิงสาว ซึ่งชาวล้านนาทั้งชายและหญิงนิยมสูบบุหรี่ขี้โยกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ภาพปู่ม่าน ญ่าม่าน จิตกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์
ศิลปินเอกผู้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์นั้น เป็นฝีมือของ “หนานบัวผัน” หรือ “ทิดบัวผัน” ศิลปินพื้นบ้านชาวไทลื้อ ส่วนภาพจิตกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อาทิ ภาพ “โมนาลิซ่าเมืองน่าน” ภาพของ “หญิงสูงศักดิ์และชายสูงศักดิ์” ภาพไฮไลท์คือ “กระซิบรัก” ภาพดังกล่าวเป็นภาพขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับขนาดคนจริงของชายหนุ่มกับหญิงสาวในชุดแต่งกายแบบพม่าหรือแบบไทยใหญ่ กำลังยืนกระซิบกระซาบกันส่งภาษารักออกมาทางสายตาท่าทาง อยู่ทางด้านซ้ายของประตูบริเวณผนังด้านตะวันตก โดยมีอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้ว่า “ปู่ม่าน ญ่าม่าน”
ภาพจิตกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ใกล้กันเป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน” อยู่ภายในคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน (หอคำ) โบราณวัตถุที่สำคัญภายในคือ “งาช้างดำ” ลักษณะเป็นงาปลี สีออกน้ำตาลเข้ม มีจารึกอักษรล้านนาว่า “กิ่งนี้หนักหนึ่งหมื่นห้าพัน” หรือประมาณ 18 กิโลกรัม สันนิษฐานว่าเป็นงาข้างซ้ายเพราะมีรอยเสียดสีกับงาชัดเจน ตั้งอบู่บนพระครุฑพ่าห์ งาช้างดำนี้ถือเป็นวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมือง เป็นเอกลักษณ์ วัตถุโบราณที่หายากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก บริเวณด้านหน้ามีอุโมงต้นลีลาวดีที่สวยงาม จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
งาช้างดำ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
วัดมิ่งเมือง
ไปสักการะเสาหลักเมืองน่านที่ตั้งอยู่ภายใน “วัดมิ่งเมือง” วัดนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัย ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ เป็นฝีมือของสล่าเสาร์แก้ว เลาดี ตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิต ตำนาน ประวัติเมืองน่าน ฝีมือจิตรกรพื้นบ้าน

ด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง ชาวพื้นเมืองจะเรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่ง หรือเสามิ่งเมือง สูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยู่ภายในศาลทรงไทยจตุรมุข
เสาหลักเมือง อยู่ภายในวัดมิ่งเมือง
วัดพระธาตุเขาน้อย
ออกจากตัวเมืองน่านไปทางตะวันตกราว 2 กิโลเมตร บนยอดดอยเขาน้อยเป็นที่ตั้งของ “วัดพระธาตุเขาน้อย” องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ปางประทานพร จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน
พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
ทางขึ้นดอยภูคา ปกคลุมไปด้วยหมอก
เมื่อนมัสการพระธาตุเสร็จเราออกเดินทางไป “อำเภอปัว” ห่างจากตัวอำเภอเมืองน่าน 60 กิโลเมตรเพื่อเข้าที่พัก พักผ่อนชมบรรยากาศของทิวเขาที่สลับซับซ้อน เตรียมตัวไปชมความงามของทะเลหมอกต้นฤดูในช่วงเช้า
จุดชมวิวที่ระดับความสูง 1,715 เมตร
พอตี 5 ก็ได้เวลาล้อเลื่อนเคลื่อนออกไปยัง “อุทยานแห่งชาติดอยภูคา” ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดน่าน คือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม มีจุดสูงสุดคือยอดดอยภูคาที่สูง 1,980 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยังมีดอกชมพูภูคาซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและมีที่แห่งนี้ที่เดียวในประเทศไทย จากที่พักผ่านถนนคดเคี้ยวไปตามสันเขาจนถึงจุดชมวิวที่ระดับความสูง 1,715 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งปกคลุมไปด้วยหมอกจนทัศนวิสัยการมองเห็นอยู่ในระยะ 100 เมตรเท่านั้น เรียกได้ว่ามองไม่เห็นวิว ไม่เห็นทะเลหมอกตามที่คิดไว้
จุดชมวิวที่ระดับความสูง 1,715 เมตร
ลานดูดาว
เรายืนถ่ายรูปโต้ลมหนาวกันสักพักก็ย้อนกลับมาที่ “ลานดูดาว” เป็นจุดกางเต้นท์ที่ล้อมไปด้วยต้นพญาเสือโคร่ง แต่จะบานช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เราจึงเห็นแต่ความเขียวชอุ่มโดยรอบบริเวณ ริมหน้าผามีศาลาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ช่วงเช้าแบบนี้จึงมีแต่หมอกคลอเคล้ายอดเขาเท่านั้นให้เราได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
วัดภูเก็ต
เมื่อพลาดจากทะเลหมอก เราจึงตัดสินใจไปชมทะเลข้าวแทนเมื่อลงจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคา มุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลวรนคร อำเภอปัวไปยัง “วัดภูเก็ต” มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนากว้างสุดสายตาจรดอุทยานดอยภูคา ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน เป็นเขตอภัยทานให้นักท่องเที่ยว สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน ด้านข้างเป็นบันไดนาคที่สามารถเดินลงไปสัมผัสกับ “ตูบนาไทลื้อ” ในบรรยากาศริมทุ่งนา จิบกาแฟริมทุ่งนา เดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่ ให้อาหารปลา มีร้านเช่าชุดไทลื้อให้ใส่ถ่ายรูปด้วย
ระเบียงชมวิวด้านหลัง วัดภูเก็ต
ร้านเช่าชุดไทลื้อ บริเวณตูบนาไทลื้อ
ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
ไปสัมผัสบรรยากาศทุ่งนาแบบชิดใกล้กันต่อที่ “ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ” อีกหนึ่งร้านแสนเก๋ที่ใครมาปัวต้องแวะ เพราะเป็นร้านกาแฟติดริมนาข้าว มีที่นั่งเป็นกระท่วมกลางนาเชื่อมกันด้วยทางเดินไม้ไผ่ ให้แขกสัมผัสกับลมเย็น นาข้าว และขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้า นอกจากกาแฟแล้วด้านหน้ายังเป็นร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว
ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
วัดศรีมงคล
ก่อนจบทริปเราแวะไปอำเภอท่าวังผา นมัสการหลวงปู่ก๋งที่วัด “วัดศรีมงคล” วัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 ภายในวิหารหลวงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามเกี่ยวกับพุทธประวัติ ประวัติน่านและวรรณคดีต่างๆ ที่เลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน ผู้ฝากฝีมือไว้ที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน ยังมีพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี รวมรวมของโบราณอาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ทำมาหากินของคนโบราณ ใบเกิด หรือใบสูติบัตรที่จาริกลงในใบลาน รวมถึงเครื่องเงินต่างๆ ด้านหลังวัดมีลานชมวิว มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บรรยากาศโดยรอบวัดตกแต่งแบบไทยล้านนา
วัดศรีมงคล
ซุ้มล้านนาภายในวัดศรีมงคล
ลานชมวิว วัดศรีมงคล
จบนี้ด้วยความอิ่มเอิบใจ หลังจากสัมผัสเมืองที่งดงามด้วยเรื่องราวของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่น ชมธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ที่จะได้เห็น สายหมอกคลอแสงอาทิตย์ยามเช้าปกคลุมยอดเขาที่สลับซับซ้อน ภาพของทุ่งนาเขียวขจีที่พบได้เกือบทุกแห่ง เป็นความประทับใจที่หาได้ที่ น่าน เท่านั้น

Where to Stay

โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท (Pua De View Boutique Resort)

ตั้งอยู่ที่ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีห้องพักให้เลือกทั้งแบบ Superior, Deluxe และ Sweet ทุกห้องประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำที่ทอดยาวให้ชมวิวแบบพาโนรามาร์ สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้จากระเบียงหน้าห้อง มีที่จอดรถและการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท ยังตั้งอยู่ติดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างวัดพระธาตุเบ็งสกัด เพียงแค่เดินข้ามถนนเท่านั้น ใกล้ตลาดสดที่สามารถเดินไปชมวิถีวีชิตยามเช้า สำหรับใครที่รักความสะดวกสบาย ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงเจ้าดัง ปั๊มน้ำมัน และธนาคารก็มีตั้งอยู่ไม่ไกล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์ 064-159-4564
เว็บไซต์ www.puadeview.com
หรือ https://www.facebook.com/puadeview/


Comments are closed.

Pin It