Travel

ร่วมประกวดสุนัขพันทาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 14

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>กลับมาอีกครั้งกับงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 14” ไฮไลต์สำคัญในครั้งนี้คือ “การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยงานจัดระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้แนวคิด “20 ปี สัตวแพทย์มหิดล สร้างสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน” เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสานึกที่ดี และเป็นการพิสูจน์รักแท้ระหว่างคนและสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและถูกวิธี ตระหนักเรื่องโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เข้าใจขั้นตอนและการควบคุมคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ผู้ชนะได้รับถ้วยพระราชทาน ในงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ท่านจะได้พบกับการประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, การประกวดสัตว์ปีก, ประกวดปลาสวยงามสุขภาพดี, การประกวดแมวสุขภาพดี, การประชุมวิชาการทางด้านสัตวแพทย์, กิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทย์, กิจกรรมจากชมรมต่างๆ ของนักศึกษา เช่น ชมรมป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า ชมรมค่ายสัตวแพทย์อาสา ชมรมสุนัขนิสัยดี ฯลฯ
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
นอกจากนั้นยังมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) ให้แก่สัตว์เลี้ยง, นั่งรถรางชมและสัมผัสกับบรรดาน้องหมาที่รอรับการอุปการะ, กิจกรรมทดสอบหมานิสัยดี และยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงในราคาพิเศษ, รวมทั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากมาย ผู้เข้าร่วมงานจะได้เก็บเกี่ยวทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินสนุกสนานจากการมาร่วมงานครั้งนี้
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ สุนัขสุขภาพดี (Healthy Dog) และสุนัขที่มีความสามารถพิเศษ (Smart Dog)
– สุนัขที่จะเข้าประกวดทุกตัวจะต้องผ่านการทดสอบสุนัขนิสัยดี และได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว
– สุนัขที่ได้รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทเท่านั้น! จะมีสิทธิ์เข้าไปชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– ค่าลงทะเบียน 99 บาท
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
– เปิดรับลงทะเบียน 2 วันคือ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
– วันแข่งขันจริงคือ 14 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2441-5242 ต่อ 1544 หรือ www.facebook.com/mahidollovepet
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13
บรรยากาศงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่13

Comments are closed.

Pin It