Art Eye View

คุณหญิงชดช้อย กล่าวย้ำ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” เป็นบันไดให้นักศึกษาศิลปะ เติบโตไปเป็นศิลปินดังระดับประเทศ

Pinterest LinkedIn Tumblr

ผลงานศิลปะ รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม
ART EYE VIEW—มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกาศผลผู้ชนะรางวัลโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทย : อรุโณทัยแห่งจินตนาการ” คณะกรรมการผู้ตัดสินชี้ผลงานของเหล่านักศึกษาศิลปะที่เข้าร่วมโครงการฯในปีนี้มีพัฒนาการสูงมากในเรื่องการทำงานศิลปะที่สะท้อนความเป็นตัวของตัวเอง

โดยนักศึกษาศิลปะที่เข้าร่วมโครงการฯที่ได้รับ รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม ในปีนี้ ได้แก่ นายฤทธิเดช เสียงเส้งจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ,รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงความคิดสร้างสรรค์ ตกเป็นของ น.ส. ผานิตชา จันทรสมโภช มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท และรางวัลดาวเด่นบัวหลวงดีเด่น ได้แก่ นายเทิดธันวา คะนะมะ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง และประธานโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 10 เปิดเผยว่าการตัดสินให้ผลงานศิลปะชิ้นไหนได้รับรางวัลในปีนี้ ทางคณะกรรมการได้ตัดสินจากผลงานศิลปะเกือบ 70 ชิ้นจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ร่วมโครงการตลอด 10 วันที่ผ่านมา จากทั้งหมด 35 คณะ 32 สถาบันการศึกษา โดยผู้ได้รับรางวัลคือผู้ที่สร้างผลงานได้ตอบโจทย์ตามหัวข้อ พร้อมแสดงถึงทักษะและความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นกว่า

คุณหญิงชดช้อย กล่าวย้ำว่า “นอกจากเวทีนี้ได้เป็นบันไดช่วยให้อดีตผู้ที่เข้าโครงการแล้วได้เติบโตเป็นศิลปินดังระดับประเทศแล้ว พัฒนาการทั้งทางด้านทักษะและจินตนาการของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีก็ได้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการดาวเด่นบัวหลวงตลอดสิบปีที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งตามพระประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ”

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกิดขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และมอบหมายให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการภายใต้ มูลนิธิบัวหลวง โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง สลับสับเปลี่ยนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี

นอกจากนี้ โครงการดาวเด่นฯยังได้มีศิลปินแห่งชาติได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการและร่วมให้คำแนะนำ อบรมเยาวชนผู้ร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2551 อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, อาจารย์ธงชัย รักปทุม, ศาสตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี เป็นต้น

ศาสตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ซึ่งร่วมก่อตั้งโครงการดาวเด่นฯกล่าวว่าการตัดสินรางวัลในปีนี้เป็นไปด้วยความประทับใจกับผลงานของผู้ร่วมโครงการฯ ในปีนี้ เนื่องจากผลงานเกือบทั้งหมดได้แสดงถึงความก้าวหน้าของวงการศิลปะไทยไม่เฉพาะในกรุงเทพฯแต่ยังขยายไปสถาบันการศึกษาจากต่างจังหวัด เห็นได้ว่าการถ่ายทอดความรู้ของผู้ร่วมโครงการรุ่นก่อนๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ขณะเดียวกัน อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ผู้ให้การอบรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดระยะเวลาการทำงานก่อนตัดสิน กล่าวว่าความก้าวหน้าทีเด่นชัดในปีนี้คือพัฒนาการเรื่องการแสดงความทางความคิดและการแสดงตัวตนที่ชัดเจน

ขณะนี้ผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลและผลงานของนักศึกษาศิลปะทั้งหมดที่ร่วมโครงการฯในครั้งล่าสุด กำลังจัดแสดงให้ชม ระหว่างวันที่ 28พฤศจิกายน 2560 – 13 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า
3 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯและได้รับรางวัลในปีล่าสุด
เหล่าคณะกรรมการตัดสินและนักศึกษาศิลปะที่ได้รับรางวัล
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It