Travel

ไปพารากอน ชมและชอป สินค้าศิลปาชีพ ในงาน ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย

Pinterest LinkedIn Tumblr

>>เพื่อสืบสานงานหัตถ์ศิลป์ไทย ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา พร้อมสืบสานศิลปะไทย จัดงาน “ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย ครั้งที่ 5 ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ” เชิดชูเกียรติงาน หัตถศิลป์เอกของไทย ที่รวบรวมผลงานศิลปะและหัตถกรรมจากการรังสรรค์ จากฝีมือเหล่าคณาจารย์และนักเรียนศิลปาชีพฯ รวมกว่า 500 ชิ้น จาก 20 แผนก นำมาจัดนิทรรศการเพื่อแสดงและจัดจำหน่าย โดยรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงโครงการศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

โดยงานนิทรรศการครั้งนี้ ได้รวบรวมผลงานชิ้นเอกจาก โครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2556 ซึ่งได้แนวคิดจากการนำวัสดุเหลือใช้ในแผนกต่างๆ ภายในศูนย์เปเปดเศูนย์ศิลปาชีพมาสร้างสรรค์ ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับการใช้สอยในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ ทราบถึงแนวทางการลดปริมาณของเหลือใช้ ผนวกกับเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อีกด้วย นิทรรศการครั้งนี้ได้รวบสุดยอดชิ้นงานอันทรงคุณค่าจาก 20 แผนกของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ได้แก่ แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน, แผนกเครื่องหนัง, แผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักร, แผนกช่างเครื่องเรือนหวาย, แผนกช่างเครื่องเรือนไม้, แผนกช่างประติมากรรม, แผนกช่างเป่าแก้ว, แผนกช่างบาติก, แผนกช่างภาพกระจกสี, แผนกช่างโลหะ, แผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา, แผนกช่างศิลปะประดิษฐ์, แผนกช่างบ้านทรงไทย, แผนกช่างปั้นตุ๊กตา ชาววัง, แผนกช่างปั้นดอกไม้ขนมปัง, แผนกช่างสานผักตบชวา, แผนกช่างเขียนภาพลายไทย, แผนกช่างวาด สีน้ำมัน, แผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์ และ แผนกบรรจุภัณฑ์
โคมไฟดินโบนไชน่า จากแผนกช่างเคลือบดินเผา
สำหรับผลงานชิ้นไฮไลท์ ได้แก่ โคมไฟดินโบนไชน่า โคมไฟลายปลาแกะนูนดีไซน์แปลกตา ที่นำเอาดินโบนไชน่า ซึ่งเป็นเนื้อดินธรรมชาติ มาสร้างสรรค์ควบคู่กับเทคนิคพิเศษที่ทำให้เกิดคุณสมบัติโปร่งแสง และอาศัยความเชี่ยวชาญในการขึ้นโครงรูป การปั้น รวมถึงความพิถีพิถันการแกะลวดลาย จากนั้นนำมาเผาในความร้อนสูง จนออกมาเป็นผลงานที่สะท้อนถึงความงดงามในแบบสกุลช่างศิลปาชีพ ผลงานชิ้นนี้รังสรรค์โดย อาจารย์วิเวก อรุณรัตน์ กรรมการบริหารศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาแผนกช่างเคลือบดินเผา
โคมไฟตะบองเพชร จากแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักร
ชิ้นงาน โคมไฟตะบองเพชร จากแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักร สร้างสรรค์ชิ้นงานจากเศษผ้าสู่งานศิลปะ หัตถศิลป์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร มุ่งมั่นให้การออกแบบและพัฒนาชิ้นงานให้ได้มาตราฐานระดับสากล โดย ผศ.วันดี มาตสถิตย์ อาจารย์หัวหน้าแผนก
ผลงานชุดวิถีไทยโมเดลบ้านจำลอง จากแผนกช่างบ้านทรงไทย
ผลงานชุด วิถีไทย จากแผนกช่างบ้านทรงไทย โมเดลบ้านจำลองที่ประกอบด้วย 3 ชิ้นงาน นำเสนอผ่านแนวคิดของ อาจารย์สุราษฎร์ จิตร์ละมัย อาจารย์ศิลปาชีพและหัวหน้าแผนก ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ที่มีแต่ความเร่งรีบ และวุ่นวาย ต่างคนต่างอยู่จนลืมนึกถึงพื้นฐานการดำรงชีพแบบวิถีไทย นั่นคือการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ที่เต็มไปด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้อ และความสามัคคี โดยสะท้อนผ่านผลงานการประดิษฐ์แบบจำลองจากกระดาษแข็ง และไม้สักทอง ไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปแบบสามมิติ หรือแบบตั้งโต๊ะ โดยเน้นถึงความประหยัดในการใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติที่เหลือใช้มาเพิ่มคุณค่าให้เนื้องาน อีกทั้งนำเอาสถาปัตยกรรรมศาลาไทยจำลองมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
กระเป๋าสุภาพสตรี ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากแผนกช่างเครื่องหนัง
กระเป๋าสุภาพสตรี ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากแผนกช่างเครื่องหนัง งานหัตถศิลป์ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก ช่างศิลปาชีพจากรุ่นสู่รุ่น ถักทอจากเครื่องหนัง และพืชพรรณอันทรงคุณค่าผนวกกับจินตนาการ เกิดเป็นกระเป๋าที่มีรูปทรงสวยงาม สีสันสดใส เหมาะสำหรับสุภาพสตรี นำเสนอชิ้นงานโดย อาจารย์บุญช่วย ส้มทอง อาจารย์ศิลปาชีพ หัวหน้าแผนก ในขณะที่ กระจกสี “ผีเสื้อ” ของ อาจารย์สมจิตต์ โสมวิเศษ อาจารย์หัวหน้าแผนกช่างภาพกระจกสีก็น่าตื่นตาตื่นใจ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกผ่านกระจกหลากสีที่ไม่ใช้แล้ว นำมาเรียงร้อยกับขดลวดให้เกิดรูปผีเสื้อ บวกการวาดเขียน และการใช้องค์ประกอบศิลป์ต่างๆ พร้อมด้วยทฤษฎีของสีมาประยุกต์ให้กับชิ้นงาน เหมาะสำหรับเป็นของตกแต่ง ฝาผนัง และเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ที่กำลังมองหาของขวัญ
ชุดเก้าอี้อเนกประสงค์ดนตรีโบราณ แผนกช่างเครื่องเรือนหวาย
ส่วนแผนกช่างเครื่องเรือนหวายของ อาจารย์วัชรากร พันชน อาจารย์หัวหน้าแผนก ผู้อุทิศตนให้กับงานศิลป์มาอย่างยาวนานอีกท่าน ก็ขอนำเสนอผลงาน ชุดเก้าอี้อเนกประสงค์ดนตรีโบราณ ชิ้นงานศิลปหัตถกรรมที่มีรูปทรงอ่อนช้อยแบบไทย ผนวกกับวัสดุที่เหลือใช้เป็นมิตรกับธรรมชาติ สีสันสะดุดตาที่เป็นเอกลักษณ์ของแผนก มุ่งเน้นคุณภาพได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับ แข็งแรง และสวยงาม
ภาพประดับฝาผนัง “ความอุดมของผืนป่า” จากแผนกบรรจุภัณฑ์
ทั้งนี้ ภาพประดับฝาผนัง “ความอุดมของผืนป่า” จากแผนกบรรจุภัณฑ์ ฝีมือการรังสรรค์โดย อาจารย์ชัยฤทธ์ พรมอนันต์ ก็ได้รับแรงดาลใจจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ต้นไม้ ลำธาร ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ดำรงอยู่ ประดิษฐ์จากเศษผ้าหลากชนิดที่เหลือนำกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างลวดลายผสมผสานออกมา เกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่ดูมีคุณค่าแบบมิกซ์แอนด์แมทช์
ตู้ปลา “สัจธรรม (บัวสี่เหล่า)”
นอกจากนี้ ยังมีผลงานหัตถศิลป์อีกมากมายที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ จัดเตรียมมาให้ชื่นชมและจำหน่าย อาทิ นาฬิกาตั้งโต๊ะ “สุริยะประภา (ราหู)”, ภาพเขียนลายไทย “นวัตศิลป์”, โคมไฟบุษกร, โคมไฟปลาตะพัด, เก้าอี้บันได, ที่ใส่ซองจดหมายหัวโขน, ตุ๊กตาปั้นฤาษีดัดตน, ภาพประดับฝาผนังผ้าบาติก “นกยูง”, ภาพประดับฝาผนัง “เข่งปลาทู”, ภาพประดับฝาผนัง “โมเสส (รัชกาลที่ 5)”, กล่องอเนกประสงค์รูปทรงต่างๆ จากผักตบชวา, ตู้ปลา “สัจธรรม (บัวสี่เหล่า)”, ประติมากรรมโลหะ “นกทองเหลือง” เป็นต้น และพร้อมจัดให้มีการสาธิตงานฝีมือจากแผนกต่างๆ ได้แก่ การประดิษฐ์ของเครื่องใช้จากเศษผ้า ของแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักร, การขึ้นรูปพร้อมการปั้นเครื่องเคลือบดินเผาจากแผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา, การประดิษฐ์โมเดลบ้านจำลอง จากแผนกช่างบ้านทรงไทย และ การเพ้นท์ลวดลายต่างๆ ลงผ้าบาติก จากแผนกช่างบาติก ให้กับผู้สนใจได้ชมทุกวันอีกด้วย

ผู้สนใจร่วมชมผลงานของศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ และอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานศิลป์ จากความตั้งใจของเหล่าคณาจารย์และนักเรียนศิลปาชีพฯ ได้ในงาน “ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย ครั้งที่ 5 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ” ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม ศกนี้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-610-8000 โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงโครงการศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ :: Text by FLASH
โคมไฟบุษกร
ตุ๊กตาปั้นฤาษีดัดตน
ภาพประดับฝาผนังผ้าบาติก “นกยูง”
ที่ใส่ซองจดหมายหัวโขน
ประติมากรรมโลหะ “นกทองเหลือง”
>> อัปเดตข่าวในแวดวงสังคม กอสซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net และ ติดตาม CelebStagram ได้ที่ http://www.manager.co.th/celebonline/celebstagram/

Comments are closed.

Pin It