Lifestyle

ดอยคำ ชวนรัก(ษ์)โลก กับกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ

Pinterest LinkedIn Tumblr


บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์ใต้ศาสตร์พระราชา ซึ่งหนึ่งในภาระกิจสำคัญที่ “ดอยคำ” ให้ความใส่ใจเสมอมา คือ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบอย่างมากในทุกมิติ จนกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการจัดการ “ขยะ” ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น ขยะจากกล่องบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้ หรือ กล่องยูเอซที (UHT)


ด้วยเหตุนี้ “ดอยคำ” จึงพร้อมเดินหน้าในการจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว โดยเป็นการนำกล่องน้ำผลไม้ที่ผ่านขั้นตอน แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรรูปหรือรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ ซึ่งเป็นการกำจัดขยะแบบสร้างสรรค์ โดยเป้าหมายในระยะเริ่มแรกได้รณรงค์กับบุคลากรภายในองค์กร “ฅนดอยคำ” ก่อนขยายสู่บุคคลภายนอก และผู้บริโภค รวมถึงการเชิญชวนองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี


ปัจจุบันดอยคำร่วมกับภาคีเครือข่ายในการวิจัย และพัฒนากระบวนการรีไซเคิล กล่องยูเอชทีภายใต้แบรนด์ดอยคำ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมนำกลับมาใช้ประโยชน์ อาทิ เก้าอี้อเนกประสงค์ทรงโอ่ง พาเลทไม้สังเคราะห์ กรวยจราจร กระถางต้นไม้ ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้นำกลับมาใช้จริงทั้งภายในองค์กรของดอยคำเอง และในส่วนขององค์กรภายนอกที่เข้ามาเป็นเครือข่ายของกิจกรรม


ล่าสุดกิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ออกแคมเปญ 1 กล่อง มีมูลค่า 1 บาท เพื่อเชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มยูเอชที โดย สามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ เพียงแค่นำกล่องยูเอชทีภายใต้แบรนด์ “ดอยคำ” ทั้งขนาด 200 มล. 500 มล.และ 1,000 มล. (ผ่านขั้นตอนแกะ ล้าง เก็บ อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น) ซึ่งทุกขนาดมีมูลค่า 1 บาท นำมาแลกรับส่วนลดแทนเงินสดสูงสุดถึง 20 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (ขั้นต่ำ 100 บาท) ได้ที่ ร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำ ทุกสาขา หรือจะสะสมเพื่อนำมาแลกผลิตภัณฑ์แปรรูปเก้าอี้อเนกประสงค์ทรงโอ่ง โดยใช้กล่องยูเอชทีจำนวน 888 กล่องต่อเก้าอี้ 1 ตัว (มูลค่า 1,300 บาท) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2564


กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ของดอยคำมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้คนไทยมุ่งสู่ ‘สังคมไร้ขยะ’ อย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางแบบ Circular Economy หรือการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิตใช้แล้วทิ้ง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน


เงื่อนไข

• กล่องน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ตราดอยคำที่ผ่านขบวนการ แกะ ล้าง เก็บ 1 กล่อง มีมูลค่า 1 บาท แลกรับส่วนลดแทนเงินสดโดยซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำ และเครื่องดื่มชงเท่านั้น *จำกัดแลกรับส่วนลดสูงสุด 20 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ โดยใบเสร็จมีมูลค่า 100 บาทขึ้นไป (โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้) สุดพิเศษสะสมกล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ตราดอยคำ ทุกขนาดครบ 888 กล่อง นำมาแลกผลิตภัณฑ์แปรรูปเก้าอี้อเนกประสงค์ทรงโอ่ง จำนวน 1 ใบ (มูลค่า 1,300 บาท)

• กิจกรรมสิทธิพิเศษแลกรับส่วนลด รับเฉพาะกล่องน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มตรา ดอยคำ ทุกขนาดที่ แกะ ล้าง เก็บ อย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น แลกรับส่วนลดเมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ณ ร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำ ทุกสาขา

• กล่องเครื่องดื่มยูเอชทีอื่นๆ ที่ แกะ ล้าง เก็บ อย่างสมบูรณ์ สามารถนำมาบริจาคได้ แต่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมสิทธิพิเศษแลกรับส่วนลดแทนเงินสดได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการตัดต้นไม้และลดปริมาณขยะ

• กรุณาศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

Comments are closed.

Pin It