Lifestyle

สถาปนิกสยามฯ นำสมาชิกชมการก่อสร้างพระเมรุมาศ ในหลวง ร.9

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) โดย สุรยุทธ์ วิริยะดำรงค์ กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม และปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส หัวหน้าศูนย์สำนักมรดกเมือง นำสมาชิกเข้าดูแบบของการก่อสร้างพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ ท้องสนามหลวง โดย ก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม ผู้เป็นเจ้าของแบบร่าง “พระเมรุมาศ” เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร บรรยายรายละเอียดของแบบร่าง ไปจนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง และนำเยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ สถานที่จริง

ก่อเกียรติ เล่าถึง 14 ชั่วโมงของการคิดและออกแบบ ภายใต้โจทย์ที่ต้องยึดตามพระราชประเพณี สมพระเกียรติ และไม่เหมือนที่เคยมีมา ซึ่งได้วิชามาจาก “พล.อ.ต. อาวุธ เงินชูกลิ่น” ศิลปินแห่งชาติด้านทัศนศิลป์ และเป็นผู้ออกแบบแบบพระเมรุมาศถวายแก่เจ้านายมาหลายพระองค์ ที่ส่งต่อมาให้ แบบพระเมรุมาศครั้งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยแท้จริง ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในรัชกาลที่ 9 เป็นพระเมรุมาศทรงบุษบกสูง 50.49 เมตร มีชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ผังพื้นที่ใช้งานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 60 เมตร มีบันไดทั้งสี่ด้าน ฐานยกพื้นสูง มี 3 ชั้น ชั้นบน ที่มุมทั้งสี่ประกอบด้วยซ่างทรงบุษบก ชั้นเชิงกลอนห้าชั้น สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ฐานชั้นที่ 2 ประกอบด้วยซุ้มทรงบุษบกรูปแบบเดียวกัน รวมสิ่งก่อสร้างมีเครื่องยอด นับรวมได้ 9 ยอด สีพระเมรุมาศมี 5 สี ได้แก่ สีทองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ สีขาวคือธรรมแห่งการปกครอง สีน้ำเงินแทนพระมหากษัตริย์ สีชมพูเสริมความมงคล และสีเขียวหมายถึงทรงนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่แผ่นดินไทย

งานพระราชพิธีครั้งนี้ สำนักช่างสิบหมู่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการออกแบบจัดสร้างพระเมรุมาศ ปัจจุบันแล้วเสร็จ 85 เปอร์เซ็นต์ ส่วนงานสร้างประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ อาทิ การปั้นตกแต่งรายละเอียด เครื่องทรงเทวดายืนรอบพระเมรุมาศ จิตรกรรมฉากบังเพลิง รวมถึงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ รวมถึงบริเวณโครงการในพระราชดำรินั้น กำลังเร่งดำเนินการตามแบบ มั่นใจว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดการComments are closed.

Pin It