Lifestyle

HELLO! ฉบับพิเศษ ‘น้อมใจถวายภักดิ์บรมบาท ประชาราษฎร์อาลัยนิจนิรันดร์’

Pinterest LinkedIn Tumblr


HELLO! ฉบับพิเศษ เจาะลึกการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

– การจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลังรัฐบาลได้เตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นอย่างสมพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัย ตามที่กรมศิลปากรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศนั้น พร้อมได้วางกรอบแนวคิดในการออกแบบไว้

– ส่งดวงพระวิญญาณเทวราชา งานประติมากรรมไทยที่ยิ่งใหญ่และวิจิตรตามแบบโบราณราชประเพณี

ในส่วนงานประติมากรรมนั้นสำนักช่างสิบหมู่ได้ระดมประติมากรทุกระดับชั้นและเหล่าประติมากรจิตอาสาทั่วประเทศไทยที่พร้อมใจกันมาปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจในฐานะคนทำงานศิลปะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อที่จะได้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดสร้างประติมากรรมปั้นลวดลายและหล่อส่วนประกอบประดับตกแต่งพระเมรุมาศรวมจำนวนทั้งหมด 531 ชิ้น ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2559

– ราชรถ ราชยาน ในริ้วขบวน พระบรมราชอิสริยยศ

สำหรับขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เริ่มมีการสำรวจและประเมินความเสียหายของราชรถ และราชยานต่างๆ ที่เก็บรักษาในโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่าบางองค์ทางกรมศิลปากรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดสร้างถวายขึ้นใหม่ ขณะที่บางองค์จำเป็นต้องบูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อสืบสานตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีและเป็นที่ปรากฏพระเกียรติยศสืบไป โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายใต้ความร่วมมือของหลายภาคส่วน

– สัมภาษณ์พิเศษ ‘ก่อเกียรติ ทองผุด’ ผู้สร้างสรรค์รูปแบบพระเมรุมาศ และการลงรายละเอียดของทุกขั้นตอนการทำงาน ที่อิงคติความเชื่อ และยึดหลักตามโบราณราชประเพณี

– บทความพิเศษขั้นตอนการทำ ‘พระโกศจันทน์ และพระหีบจันทน์’ แบบฉบับเสร็จสมบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในรัชสมัยใดมาก่อน

– ‘นิดา ปิณฑานนท์’ ทุ่มเทใจทำพระวิสูตรประดับพระเมรุมาศ

– บทสัมภาษณ์เหล่าจิตอาสาที่มาถ่ายทอดความรู้สึกในการถวายงานแด่ รัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย เช่น เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, กัมพล ตันสัจจา และชวน หลีกภัย

– การเตรียมการแสดงมหรสพสมโภช ในงานพระราชพิธีComments are closed.

Pin It