Advice

สุขภาพดีไม่มีขาย! อยากได้ต้องดูแล

Pinterest LinkedIn Tumblr


สาวๆ ยุคใหม่ที่มักจะออกมาทำงานนอกบ้าน รับผิดชอบชีวิตตัวเอง จนละเลยเรื่องของสุขภาพ ทำให้บ่อยครั้งกว่าจะรู้ว่ามีอาการป่วยก็ลุกลามรุนแรงจนรักษายาก วันนี้มาดูกันว่าสาวๆ ที่เริ่มเข้าสู่วัยเลข 3 ควรจะมีแนวทางการตรวจเช็คสุขภาพกันอย่างไรบ้าง?

1. ตรวจเลือด-ตรวจปัสสาวะ เป็นการตรวจสุขภาพมาตรฐาน เพื่อดูความผิดปกติของค่าต่างๆ ทั้งเป็นข้อบ่งชี้อาการของหลายๆ โรค ทั้ง ธาลัสซีเมีย ลิวคีเมีย ดีซ่าน โรคที่เกี่ยวกับตับ ไต ไขมันในเลือด เบาหวาน ไทรอยด์ รวมถึงโรคติดเชื้อทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส

2. การตรวจความผิดปกติของเต้านม หรือการตรวจมะเร็งเต้านม เพื่อหาความผิดปกติในระยะแรกเริ่ม ขั้นแรกควรตรวจมะเร็งด้วยตัวเองเป็นประจำ และอาจใช้การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม (Mammogram) หรืออัลตราซาวด์เพื่อหาก้อนเนื้อที่ผิดปกติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV ซึ่งจะติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ การตรวจระยะแรกเริ่ม ทำได้โดย วิธีแปปสเมียร์ (Pap Smear) หรือตรวจด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อหาการติดเชื้อไวรัส HPV นอกเหนือจากการตรวจแล้ว แนะนำว่าควรป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยการฉีดวัคซีน

4. การตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก เนื่องจาก 20% ของสาวๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มักจะมีอาการกระดูกพรุน ซึ่งทำให้กระดูกหักง่าย สาวๆ ในวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองจึงมักจะมีปัญหาสุขภาพกระดูกและข้อมากกว่าผู้ชาย จึงควรตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

5. การตรวจหัวใจและหลอดเลือด เพราะโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดไม่มีอาการเบื้องต้นเป็นข้อบ่งชี้ มีสาเหตุสำคัญมาจาก คอเลสเตอรอลสูง เป็นเบาหวานเรื้อรัง ความอ้วน ความเครียด การไม่ออกกำลังกาย รวมถึงการสูบบุหรี่อีกด้วย การตรวจหัวใจ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย

Comments are closed.

Pin It