Fashion

“ภูมิพลังแห่งนวธารา” เข็มกลัดเพชรเลอค่า

Pinterest LinkedIn Tumblr

“นวพัชร” พลังแห่งเพชรทั้งเก้า ชั้นแรกเป็นตราเลข ๙ ประดับเพชร พร้อมเรือนทองฉลุลาย ชั้นที่สองได้รับแรงบันดาลใจจากกังหันน้ำชัยพัฒนาและช้าง 9 เชือก มีเพียง 19 ชิ้น ราคาชิ้นละ 259,000 บาท
>>“ยูบิลลี่ ไดมอนด์” (Jubilee Diamond) ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำของโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา จึงจัดทำชุดเข็มกลัด “ภูมิพลังแห่งนวธารา” รูปทรงกังหันประดับเพชร พร้อมตราสัญลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) ที่เป็นเอกลักษณ์และทรงคุณค่า ดีไซน์หนึ่งเดียวในโลก รายได้ส่วนหนึ่งสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ออกแบบให้มี 2 ชั้น ถอดแยกชิ้นในส่วนของเลข ๙ และหมุนได้ 360 องศา มีให้เลือก 3 แบบ
“นวพรรณ” ชั้นแรกเป็นตราสัญลักษณ์เลข ๙ ประดับเพชร พร้อมเรือนทองลายฉลุรูปใบโพธิ์ ชั้นที่สองได้รับแรงบันดาลใจจากสายน้ำที่เคลื่อนไหว ผลิต 59 ชิ้น ราคาชิ้นละ 199,000 บาท
“นวพร” พรแห่งรัชกาลที่ 9 ชั้นแรกเป็นตราเลข ๙ ประดับด้วยเพชรตราสัญลักษณ์รูปดวงประทีป พร้อมเรือนทองฉลุลายอ่อนช้อย ส่วนชั้นที่สอง เป็นรูปกังหันแปดแฉก ผลิต 199 ชิ้น ชิ้นละ 59,900 บาท

Comments are closed.

Pin It