Beauty

เป็นผู้นำให้ประสบความสำเร็จ ตามแบบฉบับผู้หญิงแถวหน้า

Pinterest LinkedIn Tumblr

ลอรีอัลร่วมมือกับเอ็มเท็ค จัดเวิร์กชอปเชิงปฏิบัติการ Career Building for Women in Science
>>หัวหน้าก็เหมือนกับโค้ช มีหน้าที่นำพาทีมไปสู่เป้าหมาย ปัจจุบันผู้หญิงได้รับโอกาสนี้มากขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้หญิงที่เป็นผู้นำหรือกำลังจะก้าวสู่บทบาทนี้ ลอรีอัล ประเทศไทย รวบรวมเคล็ดลับการเป็นผู้นำให้ประสบความสำเร็จ ครอบคลุมไปจนถึงเทคนิคการเจรจาเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จากงานเวิร์กชอปเชิงปฎิบัติการ Career Building for Women in Science ซึ่งจัดขึ้นโดย ลอรีอัล ประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของสตรี โดยมีนักวิทยาศาสตร์สตรีชั้นนำระดับโลกทีม COACh for scientists อันได้แก่ ศ.ดร.เจอราดีน ริชมอนด์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยแห่งโอเรกอน (University of Oregon) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของกลุ่ม COACh for scientists; ศ.ดร.ลอร่า กรีน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยแห่งอิลลินอยส์ (University of Illinois) และ ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิน อาจารย์ประจำภาควิศวกรรม-วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งแอริโซนา (University of Arizona) และเป็นสตรีไทยเพียงท่านเดียวที่ได้เป็นวิทยากรทีม COACh โดยเวิร์กชอปในครั้งนี้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและพลังในการต่อรองและจูงใจที่คุณผู้หญิงยุคใหม่สามารถนำไปปฏิบัติกันได้
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ นางสดับพิณ คำนวณทิพย์
ทีมเวิร์กที่ดี พื้นฐานของความสำเร็จ
ผู้นำที่ดี ควรให้ทุกคนในทีมได้มีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็น แล้วนำมาตกผลึกจนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับวิธีการทำงานของคนในทีม เพื่อให้งานลุล่วงและทุกคนมีความสุขกับการทำงาน ลดช่องว่างทางลำดับชั้น ทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อทีมแม้ไม่ได้เป็นผู้กุมบังเหียน

ลูกน้องไม่ใช่เบ๊ ผู้นำที่ดีไม่ได้ดีแต่ชี้นิ้วสั่ง
คนที่เป็นหัวหน้าไม่ได้มีหน้าที่ออกคำสั่ง แต่มีหน้าที่สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกคนในทีมดึงศักยภาพตนเองออกมาใช้กับงานให้ได้มากที่สุด หัวหน้าที่ดีจะต้องมองเกมให้ขาด รู้จักสมาชิกทีม รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาถนัด และเลือกแบ่งงานให้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ความถนัดของตนเอง

ทำให้เกรงใจ ไม่ใช่เกรงกลัว
หัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ มักเป็นคนทุ่มเทให้กับทีมและงาน และซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ทำ ทั้งการตัดสินใจและวิธีการทำงาน ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็น จึงจะทำให้ทุกคนเคารพและอยากปฏิบัติตาม
ภาพหมู่ (จากซ้ายไปขวา) ศ.ดร.ลอร่า กรีน, ศ.ดร.เจอราดีน ริชมอนด์ และ ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิน
เร็วกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าเสมอไป
ควรศึกษาและค้นคว้าข้อมูลให้มากที่สุด ก่อนตัดสินใจสิ่งต่างๆ ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมที่จะมองภาพรวมของงาน อย่าใจเร็วด่วนได้ คำตอบที่ได้จากการคิดวิเคราะห์ต้องครอบคลุมโจทย์ทุกประเด็น เมื่อได้ข้อสรุปและตัดสินใจได้แล้ว ต้องมีความเชื่อมั่นในความคิดและปฏิบัติอย่างมั่นใจ

เรียนไม่รู้จบ
สิ่งที่ได้ผลสำหรับงานชิ้นหนึ่ง อาจไม่ได้ผลกับงานอีกชิ้นหนึ่ง ไม่มีกฏตายตัว ต้องรู้จักปรับตัวและประยุกต์วิธีการทำงานให้เหมาะสมกับงานแต่ละชิ้น รวมทั้งช่วยสมาชิกทีมให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับงานแต่ละชิ้น

ชิงดีชิงเด่น ไม่ช่วยอะไร
คู่แข่งควรเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่คนในทีม ความสำเร็จของทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทีม ขณะเดียวกันความสำเร็จของทีมก็เป็นความสำเร็จของทุกคน อย่าสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันกันเองภายในทีม
ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิน ขณะกำลังบรรยาย
รู้จักฉลองให้กับความสำเร็จ
ทุกครั้งที่บรรลุเป้าหมาย ปิดจ็อบได้ ควรมีการฉลองให้กับทีม เพื่อให้ทีมมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว เห็นว่าคุณเห็นผลงานของเขาและให้คุณค่ากับทุกคน โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี การสังสรรค์เล็กๆ น้อยๆ จะยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณให้ใจกับสมาชิกในทีมมากแค่ไหน

บุคลิกภาพประตูสู่ความประทับใจ
การสื่อสารในชีวิตประจำวัน กว่า 93% เป็นการใช้อวัจนภาษา ดังนั้นท่าทางที่เราแสดงออกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ยืดตัวตรง พูดด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผยและมั่นใจ สบตาผู้ฟัง จะช่วยเรียกความสนใจและทำให้เพื่อนร่วมงานเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพูด หลีกเลี่ยงการก้ม ค้อมตัว หรือหลบตา ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าคุณไม่จริงจังหรือไม่มั่นใจในสิ่งที่พูด
ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธ์โนน
ปากเป็นเอก
เพื่อให้งานเดิน เราต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เจรจาไม่ใช่โต้วาที: การเจรจาที่ดีไม่ใช่การเถียงหรือโต้วาทีเพื่อให้ตนเองชนะ แต่เป็นการยกเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้อีกฝ่ายคล้อยตามและยอมลงมือปฏิบัติ

เทคนิค วิน วิน: พยายามหาทางออกที่ทำให้ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ เพื่อโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเห็นด้วย อย่าหาทางออกที่เราเป็นฝ่ายได้แต่เพียงผู้เดียว การต่อรองที่ดีไม่ใช่เรื่องที่คุณมีแต่ได้กับได้ แต่เป็นเรื่องของการรู้จักให้และรับอย่างพอดี

รู้เขารู้เรา จะต่อรองกี่ครั้งก็ไม่พลาด: นอกจากรู้วัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรองของตนเองแล้ว ควรศึกษาความต้องการของอีกฝ่ายและรู้ในศักยภาพของอีกฝ่ายว่าสามารถให้ได้มากเท่าไร เพื่อให้สามารถหาจุดสมดุล ที่ทุกฝ่ายจะได้ในสิ่งที่ต้องการ

อย่าใช้อารมณ์: การสื่อสารระหว่างทีมและคู่ค้า เป็นเรื่องทางธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล อย่าขึ้นเสียง หรือทำให้เป็นเรื่องดราม่า ใช้เหตุผลในการขอร้องอีกฝ่ายให้ปฏิบัติตามจะดีกว่า
ผศ.ทพญ.ดร.ศรัณยา ตันเจริญ
ข้อผิดพลาดที่คาดไม่ถึง

ผู้หญิงส่วนใหญ่มักเลือกใช้คำลดอำนาจและความน่าเชื่อถือของตนเองโดยไม่รู้ตัว อย่างเช่น บางที…, ฉันอาจจะไม่ถูกนัก แต่คิดว่า…
คำพูดที่แสดงให้เห็นว่าคุณไม่มั่นใจกับสิ่งที่กำลังพูดเหล่านี้ ทำให้ดูเหมือนว่าคุณไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ถ้าคุณมีความคิดเห็นควรแสดงออกอย่างชัดเจน ใช้คำที่แสดงให้เห็นว่าคุณมั่นใจและรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ อย่างเช่น ดิฉันเชื่อว่า…. หรือฉันคิดว่าคุณควรจะทำอย่างนี้ เพราะ…. เป็นต้น
ศ.ดร.เจอราดีน ริชมอนด์
เรียนรู้เทคนิคก้าวหน้าในอาชีพจากผู้ชาย:

เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง: ผู้ชายที่รับบทผู้นำโดยส่วนใหญ่จะกล้าเสนอความคิดเห็น และทุ่มเทตนเองให้กับงานโปรเจกต์ระดับช้างที่คิดว่าตนเองคู่ควร ขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่รอให้ได้รับมอบหมาย ทั้งๆ ที่อยากได้งานใจจะขาด หากคุณไม่เชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง ก็ยากที่ผู้อื่นจะมองเห็นและให้โอกาส

อย่ามองข้ามเครดิตและรางวัล: ผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อได้รับคำชมจะยืดอกรับอย่างภาคภูมิใจ และกล้าที่จะแข่งขันเพื่อให้ได้รางวัลต่างๆ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางอาชีพ :: Text by FLASH
ศ.ดร.สุภาพรรณ เสราภิน
ศ.ดร.ลอร่า กรีน
>> อัปเดตข่าวในแวดวงสังคม กอสซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net และ ติดตาม CelebStagram ได้ที่ http://www.manager.co.th/celebonline/celebstagram/

Comments are closed.

Pin It