Tag

เคล็ดลับการเป็นผู้นำ

Browsing

หัวหน้าก็เหมือนกับโค้ช มีหน้าที่นำพาทีมไปสู่เป้าหมาย ปัจจุบันผู้หญิงได้รับโอกาสนี้มากขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้หญิงที่เป็นผู้นำหรือกำลังจะก้าวสู่บทบาทนี้ ลอรีอัล ประเทศไทย รวบรวมเคล็ดลับการเป็นผู้นำให้ประสบความสำเร็จ ครอบคลุมไปจนถึงเทคนิคการเจรจาเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จากงานเวิร์กชอปเชิงปฎิบัติการ Career Building for Women in Science ซึ่งจัดขึ้นโดย ลอรีอัล ประเทศไทย

Continue Reading
Pin It