Tag

เนื้อเน่า

Browsing

By Lady Managerเพราะความสวยที่รวดเร็ว สวยแบบไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น เรียกว่า เข็มจิ้มปักไปบนจมูกปุ้บก็โด่งพุ่งก็มาปั้บ ดังนั้นผู้หญิงมากมายจึงมักจะพึ่งพาฟิลเลอร์ ตัวช่วยสวยด่วนมากที่สุดในเวลานี้ จึงเป็นที่มาของอุทาหรณ์สวยเส

Continue Reading
Pin It