Tag

วันงดสูบบุหรี่โลก

Browsing

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ไว้ว่า “หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”

Continue Reading

ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้คนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ และเลิกสูบบุหรี่ โดยในปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้รณรงค์โดยชูธีมที่ว่า บุหรี่ = ยาเสพติด ที่จะนำความสูญเสีย มาให้ทั้งผู้เสพ คนรอบข้างและสังคม ดังนั้นคุณควรจะทำบ้านให้เป็นบ้านที่ปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพของตัวคุณเองและครอบครัว

Continue Reading
Pin It