Travel

ตามรอยอาหารของแผ่นดิน จากดอยสู่เมืองหลวง

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>จากจุดเริ่มต้นด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น และตัดไม้ทำลายป่าบนยอดดอย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเริ่มต้นงานทดลอง วิจัยเพื่อคัดสรรพืชพันธุ์ที่ดี และเหมาะสมกับการทำเกษตรบนที่สูง จนเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการหลวง เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรบนที่สูงอย่างยั่งยืน

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นต่อพสกนิกร ในโอกาสนี้เองศูนย์การค้าสยามพารากอน จึงร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง น้อมนำเรื่องราวอาหารจากแผ่นดิน มาเป็นธีมหลักในการจัดงาน Royal Project at Siam Paragon ซึ่งจัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว โดยในปีนี้ เรามีโอกาสเดินทางไปรู้จักกับที่มาของอาหารแผ่นดิน 9 ชนิด บนพื้นที่ต้นกำเนิดโครงการหลวงเชียงใหม่ เพื่อนำเรื่องราวของพืชผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ที่ล้วนแต่บรรจุไปด้วยความทรงจำเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาบอกเล่าให้ทุกท่านได้รู้จักและรับรู้ถึงความตั้งใจของพระองค์

โดยอาหาร 9 ชนิดที่เราได้เดินทางไปสัมผัสถึงถิ่น ณ ยอดดอยของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ประกอบไปด้วย พีช ชา กาแฟ สตรอเบอร์รี มะเดื่อฝรั่งหรือฟิก ถั่วแดงหลวง ข้าว ปศุสัตว์ และรูบาร์บ แม้ว่าการเดินทางครั้งนี้เราจะได้พบเห็นพืชโครงการหลวงหลายๆ อย่าง แต่พืชผลบางอย่างก็ยังไม่มีให้เราสัมผัสในช่วงปลายฝนต้นหนาวเช่นนี้ อย่าง “พีช” หรือ “ท้อ” นั้นช่วงนี้อาจไม่ใช่ฤดูออกผลเราจึงไม่ได้เจอกับลูกพีช เพราะตามธรรมชาติแล้วพีชจะออกพืชผลประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน และสตรอเบอร์รี ที่จะออกผลในช่วงฤดูหนาวไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

แต่สิ่งที่เราได้เดินทางไปสัมผัสและมีความประทับใจจากพืชพรรณโครงการหลวงนั้นก็ยังมีอีกหลายชนิด เริ่มจากสิ่งที่ทำให้เราอินจนน้ำตาแทบไหล กับการได้พบกาแฟต้นแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ แบบเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตรเพื่อทอดพระเนตรว่ามีต้นกาแฟอยู่จริงและจึงได้ทรงเริ่มวางแผนแนะนำให้ชาวบ้านหันมาปลูกกาแฟนับแต่นั้นเป็นต้นมา

“ฟิก” หรือ มะเดื่อฝรั่ง ผลไม้จากต่างประเทศอีกชนิดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเสวย เพราะทรงรับสั่งว่าทานแล้วดีต่อสุขภาพ และเป็นผลไม้ที่พระราชทานให้ชาวเขาปลูกแทนฝิ่น โดยเริ่มโครงการจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะเป็นที่แรก แล้วสนับสนุนให้ชาวบ้านนำไปปลูก

อีกสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ “ชา” จากทุ่งฝิ่นที่แพร่กระจายอย่างมากตามยอดดอย แต่หลังจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเกษตรกร และพระราชทานชาให้ชาวเขาลองปลูกทดแทนฝิ่น จนปัจจุบันนี้ ชา กลายเป็นพืชหลักชนิดหนึ่งของโครงการหลวงที่ช่วยให้เกษตรกรบนยอดดอยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่หันกลับไปปลูกพืชเสพติดอย่างฝิ่นอีก

นอกจากจะพระราชทานพืชพันธุ์ต่างๆ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังทรงนำสัตว์เลี้ยงพันธุ์ดีทั้งกระบือ สุกร ไก่และแกะ พระราชทานให้กับชาวบ้านหลายหมู่บ้าน อีกทั้งยังทรงสนับสนุนการทำประมงบนพื้นที่สูงจนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เราสามารถพบเรื่องราวอันทรงคุณค่าของ “อาหารจากแผ่นดิน” ที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยได้ ในงาน “รอยัล โปรเจ็ค แอด สยามพารากอน” งานนี้เตรียมกระเป๋าตังค์ไปให้พร้อม จะได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงที่ส่งตรงจากยอดดอยมาวางขายในตลาดนัดร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน…แล้วเราไปชอปปิ้ง “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ด้วยกันนะคะ

Comments are closed.

Pin It