Travel

“ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” นิทรรศการเพื่อพ่อหลวง

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และห้างเซ็นทรัล จัดนิทรรศการทรงคุณค่า “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ชวนซึบซับและอิ่มใจกับหลากเรื่องราวของพระมหากษัตริย์อันป็นที่รักและเทิดทูน ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ ผ่านนิทรรศการหมุนเวียนและนิทรรศการถาวร ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันนี้ถึง 31 มกราคม 2560

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เซ็นทรัลได้เตรียมจัดนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ขึ้น โดยมีทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมพิเศษ และประติมากรรม “ต้นไม้ของพ่อ” เชิญชวนชาวไทยเขียนสิ่งที่ตั้งใจทำดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทลงบนใบไม้แห่งความดี ซึ่งทำด้วยเงิน เพื่อนำไปประดับประติมากรรม จนครบจำนวน 99,999 ใบ เมื่อจบนิทรรศการจะนำไปหลอมเป็นระฆัง 9 ใบ ถวายวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9
ทั้งนี้ นิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ประกอบด้วย นิทรรศการหมุนเวียน 4 ช่วง ได้แก่ (24 พ.ย.- 7 ธ.ค. 59) ครอบครัวมหิดล : พระราชประวัติและพระราชจริยวัตรอันงดงาม, (8 – 21 ธ.ค. 59) เส้นทางสานพระราชไมตรี : การเสด็จฯ เจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ, (22 ธ.ค. 59 – 11 ม.ค. 60) พรภูมิพล : บทเพลงพระราชนิพนธ์และส.ค.ส.ที่พระราชทานแก่ชาวไทย (13-31 ม.ค. 60) นิทรรศการ ในหลวง ดวงใจของปวงชน : เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ 99 องค์ ผลงาน 99 ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดังทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาจัดแสดง รวมถึงนิทรรศการถาวร (24 พ.ย. 59 – 31 ม.ค. 60) บอกเล่าถึงความสนพระทัยและพระปรีชาสามารถ

และในเย็นวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม เวลา 17.30 น. ทางเซ็นทรัลยังได้เตรียมจัดงาน “ร้อยดวงใจน้อมอาลัยพ่อของแผ่นดิน” ขึ้น บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จทรงเปิดงาน ภายในงานจะมีพิธีถวายราชสักการะ พร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยหลอมรวมใจ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์จุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แสงแห่งความจงรักภักดีสว่างไสวหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และถนนเพลินจิต และจากนั้นร่วมกันร้องเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม” และ “ต้นไม้ของพ่อ” กับศิลปินคุณภาพ กิตตินันท์ ชินสำราญ บรรเลงดนตรีโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วาทยากรโดย ทฤษฎี ณ พัทลุง 
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลือนไหวได้ที่เฟซบุ๊ก facebook.con/CentralEmbassyComments are closed.

Pin It