Art Eye View

ชมอีกครั้ง “ชีวิตและความตาย” ผ่านผลงานนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ โอกาสปี “มหิดลเพื่อการตื่นรู้”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—เพื่อให้นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ได้รับประสบการณ์การตื่นรู้ เปิดโลก เปิดใจ ทำความรู้จักกับตนเองในมิติที่ลึกซึ้ง ก่อนหน้านี้เคยมีกิจกรรมให้นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง “ชีวิตและความตาย” จาก อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ และ ครูดล-ธน วัชร์ เกตน์วิมุต แล้วนำประสบการณ์ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผลงานเหล่านั้นเคยจัดแสดงครั้งแรกผ่านนิทรรศการ New Heart New World: Wake up Experience Art Exhibition ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558

ล่าสุดโอกาสที่ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งให้ปีนี้เป็นปี “มหิดลเพื่อการตื่นรู้” ผลงานของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในนิทรรศการดังกล่าวถูกนำกลับมาจัดแสดงอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับประสบการณ์การตื่นรู้เกี่ยวกับ ‘ความตาย’ ผ่านผลงานที่นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่สร้างสรรค์ขึ้นมา

นิทรรศการ New Heart New World: Wake up Experience Art Exhibition โอกาสปี “มหิดลเพื่อการตื่นรู้”

เปิดแสดงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ( ไม่เสียค่าเข้าชม )“จากเวิร์กช็อปตื่นรู้ในหัวข้อ ‘ความตาย’ มีช่วงหนึ่งของกิจกรรมที่กระทบใจผมมาก คือตอนที่คุณดลให้เขียนสิ่งที่รักลงในกระดาษ เสร็จแล้วจู่ๆ ก็มีมัจจุราชมาดึงสิ่งที่รักไปทีละชิ้นๆ โดยที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าในแต่ละรอบนั้น มัจจุราชจะดึงสิ่งไหนไปก่อนหลัง ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมา เป็นการจำลองสถานการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ในวันใดวันหนึ่งของทุกๆ ครอบครัว ในแต่ละวัน เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าความตายจะพรากคนที่เรารักหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามไปเมื่อใด จึงอยากให้ผู้ดูภาพชุดนี้ได้รู้สึกตระหนักถึงความไม่แน่นอนของอนาคตที่จะมาถึง และให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญจริงๆ” ผลงานชื่อ “ความน่าจะเป็น” โดย ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์ และ อาจศึก จันทมาศ

“หลายๆ ครั้งที่รู้สึกว่าตัวเองเห็นความจริงบางอย่างไม่ชัด ทั้งที่มันอยู่ต่อหน้า” ผลงานชื่อ “มอง” โดย อารักษ์ อ่อนวิลัย

ตายอย่างเบิกบาน ผลงานโดย นิวัต เพียรภัณฑวณิช และ ฐิติมา พิมพามา
ปล่อยไปแล้วผ่อนคลาย ผลงานโดย วลัยกร สมรรถกร(ต้องการ)

Before I Leave ผลงานโดย Very Kind Inventio
ว่าง ผลงานโดย วรรณวนัช บูรพาเดชะ
Gravelblind ผลงานโดย สิริมา ไชยปรีชาวิทย์
อดีต ผลงานโดย  ศุภฤกษ์ ภัทราสิทธิโชค (MC Lenticular)
นาฬิกาทราย ผลงานโดย ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ(เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก หมาจ๋า)
Life ผลงานโดย ธนิตา โยธาวงษ์
Expiry Date ผลงานโดย ชลิตา ฉายากุล
Cocoon ดักแด้ ผลงานโดย  เอกลักษณ์ แสงทองฉาย
ห้องเช่าเวลา ผลงานโดย ณัฐณิชา พิมพ์พาพ์(เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก พิมพ์พาพ์)
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews