Lifestyle

“70 ปีคำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก” หนังสือคำสอนที่ไม่ได้เป็นเพียงนามธรรม

Pinterest LinkedIn Tumblr


มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา โดย ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานโครงการจัดทำหนังสือ “70 ปีคำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก” จัดงานเปิดตัวหนังสือ โดยเชิญนักเขียนสองท่าน คือ บุญเกียรติ โชควัฒนา, ธีรดา อำพันวงษ์ เสวนาร่วมกับนักอ่าน ณัชกานต์ อำพันวงษ์ ณ ไบเทคบางนา

ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานโครงการฯ กล่าวถึงความริเริ่มในการทำหนังสือเล่มนี้ว่า ตั้งแต่เล็กจนโตครอบครัวโชควัฒนาได้รับคำสั่งสอนจากคุณพ่อ ดร.เทียม โชควัฒนา ว่าพวกเราโชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทย มีพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ขอให้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเป็นคนดี ซื่อสัตย์ ไม่สร้างปัญหาให้สังคมและประเทศชาติ

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในหลวง รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต เป็นวันที่ฟ้าไทยมืดมิด ประชาชนคนไทยมีความรู้สึกเศร้าสุดอาลัย ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท บทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ปรากฏขึ้นในมโนภาพชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับ เศรษฐกิจพอเพียง ปิดทองหลังพระ วิริยอุตสาหะ อบรมบ่มนิสัย ฯลฯ ล้วนเป็นพระบรมราโชวาทสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีความสุขอย่างพอเพียง

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จึงได้รวบรวมอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และเพลงพระราชนิพนธ์ ที่พระองค์พระราชทานตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ โดยได้ทำวิจัยด้วยการสัมภาษณ์นักบริหาร 70 คนที่น้อมนำมาใช้ในการบริหารงานและประสบความสำเร็จ หนังสือ “70 ปีคำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก” จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนชาวไทย ที่นำคำสอนมาปฏิบัติให้เป็นนิสัยที่ดี เพื่อให้ทุกคนในประเทศชาติมีความสุขความเจริญ รายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้มอบให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เพื่อสร้างระบบเชื่อมต่อสระกักเก็บและกระจายน้ำโครงการเพชรน้ำหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชทานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539

“…หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ
น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก
เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้
ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้”
ชัยลดล โชควัฒนา, ธีรดา อำพันวงษ์, อุษา อุษณาจิตต์, ดร. ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, ศิริขวัญ-ดร.การุญ จันทรางศุ และ ประวรา เอครพานิช
บุญเกียรติ โชควัฒนา กล่าวว่า คนไทยทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชน ตลอดเวลาที่ผมเผชิญปัญหาหรือวิกฤตผมจะรู้สึกกังวลมาก สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพระองค์ท่าน คือ ความเพียรพยายามในการแก้ปัญหาให้ได้ ด้วยการคิดในทางที่ดี เพื่อให้องค์กรก้าวหน้า ผมได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์มาเป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิต”

ธีรดา อำพันวงษ์ กล่าวว่า ดีใจที่หนังสือ “70 ปีคำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก” ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท และทำวิจัยด้วยการสัมภาษณ์นักบริหาร 70 ท่าน เพื่อสื่อให้เห็นว่าคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เป็นประโยชน์แก่คนไทยทุกคน สามารถนำไปใช้เป็นหนังสือสอนนักเรียนและเยาวชน คนไทยทั่วประเทศ เป็นหนังสือที่มีค่าในการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติในชีวิตจริง “ดิฉันเคยได้ยินพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในเรื่องการประมาณตน ที่พระราชทานแก่บัณฑิตจบใหม่ คือหลักคำสอนที่ดิฉันจดจำและนำมาใช้นับตั้งแต่เริ่มทำงาน โดยจะหมั่นสังเกตและเรียนรู้จากผู้ที่มีความสามารถ ถามความเห็นจากหัวหน้างาน และผู้อยู่ใต้สายงาน เพื่อประมวลข้อมูลในการตัดสินใจ หลักคำสอนของพระองค์ท่านยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถของบุคลากร หากบุคลใดทำงานตามความถนัด ทำในสิ่งที่เป็นจุดเด่นแล้ว การทำงานจะมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด”
บุญเกียรติ โชควัฒนา กล่าวถึงความพากเพียร
ณัชกานต์ อำพันวงษ์ กล่าวว่า “เน็ตอ่านจบทั้งเล่มแล้วค่ะ เนื้อหาด้านในมี 70 คำสอน ที่แบ่งเป็นบทชัดเจน คือ บทที่ 1 เป็นเรื่องการเรียนรู้ มี 23 คำสอน บทที่ 2 การปฏิบัติ 13 คำสอน บทที่ 3 พอเพียง มี 7 คำสอน บทที่ 4 คุณธรรม 12 คำสอน และบทที่ 5 คือ ความสุข ประกอบด้วย 15 คำสอน แต่ละคำสอนมีความแตกต่างกันและมีประโยชน์มาก เราสามารถเลือกนำไปปฏิบัติได้ในแต่ละช่วงวัย หนังสือเล่มนี้ไม่มีข้อจำกัด เป็นหนังสือสำหรับทุกคน ทุกวัย ทุกอาชีพเน็ตอ่านแล้วมานึกย้อนถึงตนเองค่ะ ว่าเรานำคำสอนใดมาอยู่ในชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวบ้าง เช่น เรื่องปิดทองหลังพระ เป็นเรื่องจริงค่ะ การที่เราทำอะไร ไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนทำ เราควรมุ่งทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ที่สุด ไม่ต้องไปคิดว่าทำแล้วต้องมีคนเห็นคนรู้ แต่ให้มองถึงผลนั้นๆ มากกว่า และถ้าเราประสบความสำเร็จ ก็จะพบความสุขใจ ซึ่งดียิ่งกว่าคำชม”

หนังสือ “70 ปีคำสอนพระราชา ทวยราษฎร์น้อมรำลึก” หาซื้อได้ที่โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ร้านนายอินทร์ เล่มละ 99 บาท และรายได้มอบให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในโครงการเพชรน้ำหนึ่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ บมจ.บูติคนิวซิตี้ คุณกนกวรรณ มากล้น โทร. 08-5115-3605

Comments are closed.

Pin It