Lifestyle

เล่าเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ ผ่านหนังสือ “ความรักของพ่อ”

Pinterest LinkedIn Tumblr

วันธนบดี จิตตานุเคราะห์
 
ชีวิตที่วุ่นวายเกินไปจนมองข้ามสิ่งรอบๆ ตัว อีกทั้งกระแสสังคมที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้ความดีอันถ่องแท้ และแนวทางการดำเนินชีวิตที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของตนเองนั้น หาได้ยากขึ้นทุกวัน

เพราะความอยากปลุกจิตสำนึกเรื่องความรู้รักสามัคคีของคนไทย และต้องการกระตุ้นให้ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา โครงการ “คนไทยหัวใจภักดี” จึงเกิดขึ้น โดย วันธนบดี จิตตานุเคราะห์ หัวเรือใหญ่ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน 16 หน่วยงาน เพื่อจัดกิจกรรม พร้อมจัดพิมพ์หนังสือและโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ชุด “ความรักของพ่อ” เนื้อหาภายในได้เรียงร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของพ่อ ซึ่งเป็นพระราชจริยวัตรอันงดงามของในหลวง เพื่อเผยแพร่พระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ และรณรงค์เชิญชวนให้ปวงชนชาวไทยร่วมกันประพฤติดี ปฏิบัติดี โดยการน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

หนังสือ “ความรักของพ่อ” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บริบทของความรัก อันได้แก่ บริบทที่ 1 ความรักต่อบิดามารดา แนวปฏิบัติคือการกตัญญูต่อบุพการี บริบทที่ 2 ความรักต่อพี่น้อง แนวปฏิบัติคือการช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้อง บริบทที่ 3 ความรักต่อคู่ครอง แนวปฏิบัติคือการซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง

บริบทที่ 4 ความรักต่อบุตรธิดา แนวปฏิบัติ คือการรักลูกให้ถูกทาง บริบทที่ 5 ความรักต่อตนเอง แนวปฏิบัติคือการทำทุกสิ่งด้วยความเพียร บริบทที่ 6ความรักต่อมิตรสหาย แนวปฏิบัติคือการทำทุกสิ่งด้วยความเพียร บริบทที่ 7 ความรักต่อพระศาสนา แนวปฏิบัติคือการยึดมั่นในคุณธรรมความดี บริบทที่ 8 ความรักต่อประเทศชาติ แนวปฏิบัติคือการยึดหลักธรรมาภิบาล และบริบทที่ 9 ความรักต่อปวงชนชาวไทย มีแนวปฏิบัติง่ายๆ คือการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วสนุก ประทับใจ สามารถนำไปปฏิบัติตามได้โดยง่าย และที่สำคัญรูปเล่มถูกจัดทำขึ้นอย่างสวยงาม กะทัดรัด พกพาสะดวก หยิบขึ้นมาอ่านได้ทุกเวลา
โครงการนี้ได้คัดเลือกคนดังจากหลากหลายสาขา มาเป็นพรีเซ็นเตอร์เกี่ยวกับความรักในทุกแง่มุม อาทิ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดาริกา ปุณณกันต์, ตัน-ภาสกรนที กับ สุนิสา สุขพันธ์ถาวร, จณิสตา-ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ฯลฯ

ดาริกา ปุณณกันต์ คุณแม่ของลูกชายซึ่งทำงานการเมืองและมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันคนละขั้วอย่างชัดเจน กล่าวในบริบทที่ 4 ความรักต่อบุตรธิดาว่า แม่สมัยใหม่ต้องให้ความรักความอบอุ่นและใกล้ชิดกับลูกๆ เพื่อจะได้พร่ำสอนในสิ่งที่ดี

“การเลี้ยงดูลูกทั้ง 4 คน เราจะให้ความรัก ความอบอุ่น และความใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ ถ้าลูกอยู่กับเรา เวลามีปัญหาอะไรเราก็จะรู้ก่อน อีกทั้ง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินจนครอบครัวอ่อนแอ ถ้าเราทำดีกับคนอื่นเขาก็จะทำดีกับเราเช่นกัน และขอให้รักประเทศชาติ อย่างลูกชายทั้ง 2 ถึงแม้จะอยู่คนละพรรคการเมือง แต่เมื่ออยู่ที่บ้าน ลูกๆ ก็จะคุยกันในเรื่องสนุกสนาน เรื่องเฮฮามากกว่า อีกทั้งเราก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่า เราเลี้ยงลูกถูกทาง เรียนจบ และกลับมาทำงานรับใช้ประเทศชาติ”

กิจกรรม “โครงการคนไทยหัวใจภักดี” ประกอบด้วย พิธีทาน ศีล ภาวนา, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 9 บริบทแห่งรักของพ่อ และกิจกรรมธันวามหาบารมี เริ่มตั้งแต่วันนี้-5 ธ.ค. 52 ณ สยามพารากอน ส่วนในวันที่ 22 พ.ย. นี้ จะแจกหนังสือชุด “ความรักของพ่อ” จำนวน 6,999 เล่ม ให้กับประชาชนทั่วไปฟรี !
บริบทที่ 1 ความกตัญญูต่อบุพการี
บริบทที่ 2 ความช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้อง
บริบทที่ 3 ความซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง
บริบทที่ 4 รักลูกให้ถูกทาง
บริบทที่ 5 ความพากเพียร
บริบทที่ 6 คบคนดีเป็นมิตร
บริบทที่ 7 ความรักต่อศาสนา

Comments are closed.

Pin It