Lifestyle

ธรรมดีที่พ่อทำ…หนังสือที่คนไทยควรอ่าน

Pinterest LinkedIn Tumblr


“ธรรมดีที่พ่อทำ” ผลงานเล่มล่าสุดของ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยประมวลความงดงามแห่งพระราชจริยวัตรผ่านพระบรมฉายาลักษณ์และธรรมะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 65 ปีแห่งการครองราชย์ ซึ่งยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ที่ “ทรงงานกับดิน” ไว้มากที่สุดอีกด้วยหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานเขียนที่สะท้อนความรู้สึกของ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ในฐานะคนไทยผู้รู้สึกและสำนึกเสมอว่าตนเองโชคดีมีบุญได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งนับเป็นผลงานลำดับที่ 4 ต่อจากหนังสือ พระราชประวัติภาษาอังกฤษชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailand ประกอบด้วย 3 เล่ม ได้แก่ From Prince to King, Strength of the Land และ By the Light of Your Wisdom (โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต) หนังสือในหลวงในรอยธรรม (โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต) และหนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 (รางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2551 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
“หนังสือเล่มนี้ผมเขียนขึ้นด้วยหัวใจ เพื่อสะกิดความรู้สึกของคนไทยให้ลงมือกระทำและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในขณะที่ทุกคนยังมีโอกาส โดยรวบรวมและนำเสนอพระราชกรณียกิจอันเป็นที่สุดของ เรื่องราวความประทับใจที่แสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่ง รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ที่ “ทรงงานติดดิน” ท่ามกลางประชาชนแทบทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทย” ดนัยกล่าว


ด้าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หนังสือธรรมดีที่พ่อทำ เผยถึงสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงคนไทยมากที่สุดและสิ่งที่ทรงขอจากคนไทยว่า “สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงคนไทยเห็นจะเป็นเรื่อง “จิตสำนึกที่มีต่อแผ่นดินนี้” เพราะตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา พระองค์ได้พยายามเสด็จไปทั่วทุกหัวระแหง ทรงดูแลตั้งแต่บนฟ้า ยอดเขา จรดชายทะเล อาจกล่าวได้ว่าชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนั้น พระองค์จะเข้ามาดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง แต่หากคนไทย 60 ล้านกว่าคนไม่แยแสแผ่นดิน เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ทำลายแผ่นดินแบบมักง่าย นับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาแล้ว ควรจะทรงพักผ่อน แต่ก็ยังทรงกังวลอยู่ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนคือต้องช่วยเหลือพระองค์ท่านในการรักษาดิน น้ำ ลม ไฟ อันเป็นปัจจัยของชีวิตและแผ่นดินให้คงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป เมื่อถึงวันนั้นพระองค์ก็จะทรงคลายความเป็นห่วงนี้ลงไปได้
ส่วนเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนามากที่สุดและทรงรับสั่งขอไว้ คือ อยากจะเห็นคนไทยมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องทำ และทำหน้าที่ของตัวเองให้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยความเข้าใจ ด้วยสติและปัญญา โดยมีความรักความเมตตาเป็นองค์ประกอบสำคัญ รวมถึงมีความสมัครสมานสามัคคี ในการรักษาหรือดำเนินการภารกิจใดๆ ผมคิดว่าถ้าคนไทยถวายพระพรด้วยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ตามที่พระองค์ได้ทรงขอมา จะเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์ท่านชื่นพระทัยที่สุด เพราะแผ่นดินนี้คงจะมีความสุขสงบตลอดไป”
หนังสือ “ธรรมดีที่พ่อทำ” พิมพ์สี่สี จำนวน 260 หน้า ราคา 299 บาท ผลิตออกมาเพียง 10,000 เล่มเท่านั้น รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิภูมิพโลภิกขุและร่วมสนับสนุนมูลนิธิธรรมดี วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ร้านดีบุ๊คส์ ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต (บีทีเอสชิดลม)

 
>> อัพเดตข่าวในแวดวงสังคม ก็อซซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It