Lifestyle

จิตรา ก่อนันทเกียรติ แนะคู่มือไหว้เจ้ายุคใหม่อย่างไรให้โชคดี

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>คนรุ่นใหม่ไม่น้อย ที่อาจยังมีความรู้ความเข้าใจในการไหว้เจ้าในวันตรุษจีนไม่ดีพอ ในฐานะที่เป็นกูรู “จิตรา ก่อนันทเกียรติ” แนะนำให้อ่าน “คู่มือไหว้เจ้ายุคใหม่ ไหว้เจ้าอย่างไร ให้โชคดี” คู่มือที่รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับไหว้เจ้าที่ถูกต้องตามประเพณีปฎิบัติ พร้อมแนะวิธีเลือกซื้อของไหว้ ความหมายของของไหว้ ตารางวันไหว้ประจำปี และเรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับการไหว้เจ้าที่ควรรู้

เนื้อหาพอสังเขป :: อาจไม่ใช่ทุกคน ที่ไหว้เจ้าแล้วโชคดี อาจไม่ใช่ทุกที่ ที่ไหว้เจ้าแล้วได้สมใจ แต่ก็คงมีไม่น้อย ที่ลูกจีนรุ่นก่อนไหว้แล้วได้ดี ธรรมเนียมนี้ จึงสืบทอดได้ยาวนานหลายพันปี และจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ที่จับเคล็ดไหว้แล้วโชคดีได้ กับอยากให้ลูกจีนยุคใหม่ ที่ต้องทำงานด้วย สามารถเตรียมของไหว้ได้สะดวกและง่ายขึ้น แถมด้วยการแนะนำเมนูของไหว้ใหม่ๆ ที่อาจเป็นเคล็ดโชคดีได้ พร้อมแนะวิธีไหว้ไช้ซิ้งเอี๊ย-เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แนะนำการไหว้แก้ชงที่ถูกต้อง! :: Report by FLASH

Comments are closed.

Pin It