Lifestyle

มูลนิธิธรรมดี เปิดตัวชุดศิลปะบรรณาการ ระดมทุนก่อสร้าง ‘จิตตนคร’

Pinterest LinkedIn Tumblr


มูลนิธิธรรมดี แถลงข่าวเปิดตัวชุดศิลปะบรรณาการเพื่อการระดมทุนจัดสร้าง ‘จิตตนคร’ สัปปายะสถานเพื่อการบริหารจิต เพื่อเป็นญาณสังวรานุสรณ์ ถวายเป็นพระกุศลและอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมฝึกบริหารจิต ตามแนวทางของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยผู้ร่วมบุญระดมทุนการก่อสร้างตั้งแต่ ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับชุดศิลปะบรรณาการ หนังสืออันทรงคุณค่าเป็นของที่ระลึก

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในนามประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการจัดสร้าง ‘จิตตนคร’ สัปปายะสถานเพื่อการบริหารจิต ได้ดำริให้จัดสร้าง ‘จิตตนคร’ สัปปายะสถานเพื่อการบริหารจิต ขึ้น ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นญาณสังวรานุสรณ์ ถวายเป็นพระกุศลและอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดสร้างอาคาร ๕ ชั้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการบริหารทางจิต และที่พักสำหรับผู้ที่ต้องการมาฝึกปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแหล่งหยั่งรู้และแลกเปลี่ยนความเข้าใจในพระพุทธศาสนา

‘จิตตนคร’ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยกล่าวถึง นครอันเป็นแหล่งเกิดแห่งสุขและทุกข์ ความเจริญและความเสื่อม สมบัติและวิบัติของโลกทั้งหมดทั้งสิ้น แค่เพียงทำความสงบใจดูจิตของตน ก็จะพอมองเห็นจิตตนครได้รางๆ โดย พระธีระพันธุ์ ธีรโพธิ ได้รับประทานอนุญาตจากสมเด็จพระญาณสังวรฯ ให้ใช้บทพระนิพนธ์ ‘จิตตนคร’ นี้เป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำหนังสือเรื่อง ‘จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร’ โดยอันเชิญเนื้อหาธรรมในเรื่องถ่ายทอดเป็นภาพวาด เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนได้รับความรู้ และซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยอาศัยภาพจิตตกรรมเป็นสื่อ รวมทั้งได้รับประทานอนุญาตให้ใช้พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร เป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพและบรรยายภาพเพื่อจัดทำหนังสือภาพพระประวัติ ‘ที่นี่…พระของประชาชน ๑๐๐ ภาพพระอริยจริยาวัตร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก’ เพื่อใช้เป็นหนังสือที่ระลึกในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

พระธีระพันธุ์ ธีรโพธิ ผู้อำนวยการโครงการจัดสร้างจิตตนครสัปปายะสถานเพื่อการบริหารจิต กล่าวถึงที่มาของจิตตนครว่า “จิตตนครก็เหมือนกรุงเทพมหานคร แต่ที่จริงใหญ่กว่า พระพุทธเจ้าทรงมีจิตตนครเป็นของตนเอง เราทุกคนก็มีเป็นของตนเองเช่นกัน วันหนึ่งอาตมาได้รับโอกาสเขียนรูปถวายงานสมเด็จพระสังฆราชฯ เมื่อครั้งมีพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ซึ่งขณะนั้นยังเป็นฆราวาส ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชฯ ก็เลยค้นอ่านหนังสือ จนมาเจอจิตตนคร ปิ๊งเลย เกิดแรงบันดาลใจว่า น่าจะเขียนให้ตัวละครเป็นแบบฮอลลีวูด เช่น อวตาร หรือ เดอะ เมทริกซ์ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกคุ้นเคยและดึงให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องการบริหารจิต ครั้งหนึ่งตอนที่ยังวาดไม่เสร็จ มีเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่นับถือศาสนาใด มาบอกว่า ทำไมอ่านแล้วเหมือนเรื่องที่อยู่ในตัวหนูเลย ถ้าศาสนาพุทธอ่านง่ายอย่างนี้ ก็รับได้นะ วันนี้เราจึงได้นำแนวคิดจิตตนครมาสร้างสัปปายะสถานเพื่อการบริหารจิต น้อมนำคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชฯ มาสอน โดยขอให้ที่นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลสำหรับผู้ที่เริ่มต้นบริหารจิต เป็น mind fitness เพราะเรามีเวลาไป fitness บริหารร่างกาย แต่ไม่ค่อยบริหารจิตกัน”

พระธีรพันธุ์ ยังได้กล่าวถึงที่มาของชุดหนังสือ ที่นี่…พระของประชาชน ต่ออีกว่า “สมเด็จพระสังฆราชไม่ได้แทนพระองค์ ด้วยคำว่า อาตมา ผม หรือ กระผม ครั้งหนึ่งมีอาซิ่มคนหนึ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ มานิมนต์สมเด็จฯ ไปที่บ้าน แต่พระเลขาบอกว่าไม่ได้ ท่านติดกิจสำคัญ อาซิ่มไม่ยอม จนแอบเข้าพบได้สำเร็จ พระองค์ท่านก็เมตตาบอกว่า เราจะไปฉันเพลบ้านอาซิ่ม ขอเลื่อนการประชุมในพระบรมมหาราชวังออกไปครึ่งชั่วโมง พระเลขาถามว่า ทำไมท่านถึงมีเมตตาขนาดนี้ ท่านตอบว่า เพราะที่นี่ เป็นพระของประชาชน เมื่อประชาชนต้องการเราต้องไป นี่เป็นพระเมตตาของท่านที่กล่าวถึงทีไรก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ ไม่มีประเทศไหนอีกแล้ว ที่มีพระราชาพร้อมกันสองพระองค์ คือฝั่งพุทธอาณาจักร และราชอาณาจักร”

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ในฐานะหน่วยงานระดมทุน กล่าวว่า “ได้มีโอกาสพบพระอาจารย์กวงและทราบว่าท่านกำลังระดมทุนจัดสร้างจิตตนคร รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นยิ่งใหญ่มาก สมเด็จพระสังฆราชฯ ยิ่งใหญ่มากๆ เป็นพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านทรงเป็นพระพี่เลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมชอบคำที่พระอาจารย์กวงอธิบายว่า พระอริยจริยาวัตร ซึ่งหมายถึงการประพฤติที่งดงามมาก อยากเชิญชวนทุกท่านบริจาคตามจิตศรัทธา สำหรับท่านที่อยากได้หนังสือไปบูชาหรือศึกษา ก็สามารถร่วมบุญได้ ๓,๐๐๐ บาท ผมเองได้เปิดดูบทประพันธ์แล้ว เห็นเลยว่ามีคุณค่ามากๆ พระสังฆราชของเราทรงทันสมัย มีพระนิพนธ์เรื่องนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ ก่อนภาพยนตร์เรื่อง เดอะ เมทริกซ์ เสียอีก หนังสือดีๆ ๒ ชุดนี้ จึงนับเป็นสมบัติของแผ่นดิน มีจำนวนไม่มาก ถ้ามีเก็บไว้จะเป็นมงคลสำหรับครอบครัว”

ทั้งนี้ ชุดศิลปะบรรณาการเป็นหนังสือชุดบรรจุในกล่องมีให้เลือก ๒ แบบ ซึ่งมีเพียงแบบละ ๒,๕๐๐ ชุดเท่านั้น คือ ชุด ‘จิตรกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร’ ประกอบด้วย หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง “จิตตนคร” หนังสือปกแข็ง “จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” ซีดี เรื่อง “จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” และเหรียญคริสตัล ฮาโลแกรม พระรูปสมเด็จพระญาณสังวรฯ บรรจุในกล่องกำมะหยี่สวยงาม พร้อมสร้อยเชือก

และ ชุด ‘ที่นี่…พระของประชาชน’ ประกอบด้วย หนังสือปกแข็ง “ที่นี่…พระของประชาชน” ๑๐๐ ภาพวาดพระอริยจริยาวัตร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สไตล์สีน้ำจำนวน ๑๐๐ ภาพ หนังสือเล่มโปสการ์ด “ทวิราชาของแผ่นดิน” จัดพิมพ์บนกระดาษสีน้ำอย่างดี หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค “พระผู้บรรลุสันติ” พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรฯ และเหรียญคริสตัล ฮาโลแกรม พระรูปสมเด็จพระญาณสังวรฯ บรรจุในกล่องกำมะหยี่สวยงาม พร้อมสร้อยเชือก
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ร่วมบุญจัดสร้าง ‘จิตตนคร’ สัปปายะสถานเพื่อการบริหารจิต

ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิธรรมดี โทร ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๕ หรือ www.do-d-foundation.com หรือร่วมบุญได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร เลขที่ ๐๓๘-๒-๙๔๕๗๕-๑ ชื่อบัญชี บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

Comments are closed.

Pin It