Lifestyle

“ไทยทูเดย์” หนังสือที่พาไปรู้จัก “การอยู่อย่างไทย”

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>ไทยทูเดย์ หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปรู้จัก “การอยู่อย่างไทย” ที่ไม่จำเป็นต้องสร้างบ้านเรือนไทย ก็สามารถแฝงและประยุกต์ลักษณะไทยบางอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรม ผสมผสานวิถีชีวิตและวิธีคิดแบบปัจจุบัน นำเสนอการออกแบบบ้าน 10 หลังของคนไทยที่มีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ และมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีความร่วมสมัย และไม่ง้อเครื่องปรับอากาศ จากแนวความคิดงานบ้านและสวนแฟร์ 2557 และวางจำหน่ายที่งานบ้านและสวนแฟร์เป็นที่แรกตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2557 เมืองทองธานี :: Report by FLASH

คำนำ
ถ้าจะพาตัวเองไปรู้จัก “การอยู่อย่างไทย” ต้องทำอย่างไร
ก. หาจากอินเทอร์เน็ต
ข. ไปดูเรือนไทย
ค. ไปเที่ยวตลาดเก่า
ง. ไปอยู่ชนบท
จ. ถูกทุกข้อ
ฉ. ถูกบางข้อ
เป็นเรื่องยากที่เราจะรู้จักตัวตนของใครเพียงแค่มองจากรูปลักษณ์ภายนอก บางคนมองสะท้อนกระจกเงา บ้างมองเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ หลายคนรับรู้จากสิ่งที่คนอื่นบอก หรืออาจต้องหลับตาแล้วพินิจจากภายใน ยิ่งเป็นการมองตัวเองอาจเป็นเรื่องยากที่สุด เรือนไทยอาจเป็นภาพอดีตที่ชัดเจนของ “การอยู่อย่างไทย” แต่ปัจจุบันมักไม่สร้างเรือนแบบดั้งเดิมเพื่ออยู่อาศัยปกติ เพราะวิถีชีวิตเปลี่ยน สังคมเปิดกว้าง ค่านิยมไม่เหมือนเดิม รูปแบบที่อยู่อาศัยซึ่งสะท้อนลักษณะคนไทยจึงแปรผันตาม ยิ่งบ้านเรือนในปัจจุบันที่เน้นรูปลักษณ์แปลกตา ก็ยิ่งทำให้มองเห็นตัวตนของเราเองยากขึ้น

หนังสือ “ไทยทูเดย์” เป็นอีกมุมมองหนึ่งของ “การอยู่อย่างไทย” โดยสะท้อนผ่านการออกแบบและอยู่อาศัยของบ้าน 10 หลังในยุคสมัยใหม่ที่มีจุดเริ่มต้นจาก “ความเป็นไทย” ในมุมมองต่างๆ ซึ่งมีผลลัพธ์ให้รูปแบบบ้านแตกต่างกันออกไป โดยแฝงและประยุกต์ลักษณะไทยบางอย่างทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม ผสมผสานวิถีชีวิตและวิธีคิดแบบปัจจุบัน

หากย้อนไปคำถามด้านบน บางคนอาจเลือกคำตอบได้ หรืออาจอึดอัดกับคำตอบแบบปรนัยที่ปลูกฝังให้เลือกมากกว่าคิด หลายคนมีตอบในใจ แต่ไม่มีช่องให้ตอบอาจไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ “คนวันนี้” ที่ยังพอสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยของจริงได้ แต่อาจเป็นเรื่องยากเกินเข้าใจสำหรับ “คนวันพรุ่งนี้” ที่จะเรียนรู้ผ่านบทเรียน และจดจำเพียงรูปลักษณ์โดยไม่มีโอกาสสัมผัสความเป็นไทยจากชีวิตจริง

ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์


Comments are closed.

Pin It