Lifestyle

โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ สร้างนโยบายลดการใช้พลังงาน

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ และจีอี ฉลองลงนามสัญญาข้อตกลงร่วมกันเพื่อทำการเปลี่ยนระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลอดไฟแอลอีดี(LED) ทั่วทั้งโรงแรม ซึ่งนโยบายนี้ทางโรงแรมตระหนักถึงการรณรงค์เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เนื่องจากหลอดไฟแอลอีดีมีประสิทธิภาพในการทำงานและให้แสงสว่างที่มากกว่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์

ในบรรดาธุรกิจอุตสาหกรรมการโรงแรม เครือโรงแรมฮิลตันเป็นแห่งแรกที่มีมาตรการตรวจวัดการใช้พลังงาน และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายใต้แบรนด์กว่า 3,900 แห่งทั่วโลก LightStayTM เป็นนโยบายเพื่อให้ทุกโรงแรมมีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จ

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทางโรงแรมในเครือฮิลตันบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณของเสียถึงร้อยละ 20 รวมถึงลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 20 รวมถึงวางแผนลดการใช้ปริมาณน้ำร้อยละ 10 ภายในปี 2558 อีกด้วย

“พัฒนาการของโลกยุคใหม่นี้ ยังคงใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพวกเราทุกคนยังต้องดำรงอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ดังนั้นทางโรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เชื่อว่าการลดการใช้พลังงานยังเป็นสิ่งสำคัญในทุกวันนี้”

มร.ฮาราลด์ ฟอร์เยอร์สไตน์ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมกล่าวว่า “การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแอลอีดี ยังช่วยลดการเกิดสารคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานพร้อมทั้งลดต้นทุนทางธุรกิจได้อีกด้วย”

โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟแอลอีดีทั่วทุกจุดในโรงแรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดการติดตั้งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 :: Text by FLASH

Comments are closed.

Pin It