Art Eye View

ART EVENT — มากกว่าจนเงิน คือ “จนด้วยเกล้า”

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>>เชิญไปชมผลงานศิลปะของ กฤช งามสม, บุญศรี ตั้งตรงสิน, ดุษฎี ฮันตระกูล, ประทีป สุธาทองไทย, พิสิฐฏ์กุล ควรแถลง, เล็ก เกียรติศิริขจร และ เคนทาโร่ ฮิโรกิ ซึ่งมี อรรฆย์ ฟองสมุทร เป็นภัณฑารักษ์ในการคัดสรรผลงาน

โดยผลงานเหล่านี้สร้างขึ้นจากแนวคิด “ความจนใหม่” ในยุคโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์คู่ขนานกับความรวยใหม่ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนเราไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

และ ความจนใหม่นี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นความจนที่ยากจะหลุดพ้นได้ อาทิ สภาวะของความจนใจ ,ความจนปัญญาต่อการแก้ปัญหา ส่วนหนึ่งเกิดจาก การเผยแพร่-รับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันที่เป็นไปอย่างไร้พรมแดน

นิทรรศการศิลปะ จนด้วยเกล้า หรือ Nuova {Arte} Povera วันที่ 11 สิงหาคม – 8 กันยายน พ.ศ.2555 เปิดนิทรรศการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร .0-2350-3626

>>>ไปล้อมวงฟัง อ.แพน – เผ่าทอง ทองเจือ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์ผ้าในราชสำนัก” ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “ขัด รีด ร่ำ การดูแลผ้าแบบชาววัง”

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง

ไม่เสียค่าจ่ายในการเข้าฟัง เพียงแต่ต้องเสียค่าบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ ในราคา 150 บาท ตามปกติ
สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2225-9430 ต่อ 245 และที่ info@qsmtthailand.org โดยแจ้งชื่อและหมายเลขติดต่อ

>>>Portraits of Light นิทรรศการภาพเขียนแนวนามธรรม โดย จิระพัฒน์ พิตรปรีชา

วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2555 (ปิด 11 ส.ค. 55) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -19.00 น. เสาร์: 09.00-16.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 081-629-0457 และ 0 -2218-2965

>>>ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการใช้ชีวิตในจังหวัดมหาสารคามเป็นระยะเวลา 6 ปี ถูกถ่ายทอดผ่านรูปร่าง รูปทรง ลวดลาย ตัวเลขและภาษาถิ่นอีสาน ในรูปแบบของหนังสือ แผ่นอลูมิเนียม ตะแกรงฉีก และแผ่นสังกะสีถูกนำมาใช้ในคุณลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษ ที่เปื้อน ไหม้ ยับ แช่น้ำ เจาะหรือเลาะออก (คำว่า “เลาะ” ซึ่งแปลว่า การเอาออก หมายถึง การเที่ยว ตระเวน เดินทาง ในภาษาอีสาน)

นิทรรศการ เลาะ (Remove) ผลงานศิลปะประเภทอินสตอลเลชั่นแบบเจาะจงพื้นที่ (site-specific installation) โดย เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ วันที่ 9 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218 – 3709

>>>เชิญชมการจัดแสดงผลงานศิลปะย้อนหลังของ สวัสดิ์ ตันติสุข (24 เมษายน พ.ศ. 2468 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ.2534 และราชบัณฑิต กว่า 29 ชิ้น ที่มีทั้งภาพวาดสีน้ำ และ สีน้ำมัน ซึ่งเป็นผลงานสะสมของ สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี

นิทรรศการ “สมบัติคอลเลคชั่น – อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข” วันนี้ – 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ชั้น 2 ตึกสมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี ซอยสุขุมวิท 1 โทร.0-2254 – 6040-6

>>>อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ร่วมประกวดผลงานแอนิเมชั่นเรื่องสั้น ในหัวข้อ “รักการอ่าน” ในโครงการ TK แจ้งเกิด ตอน เกิดใหม่

ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานแอนิเมชั่นได้โดยไม่จำกัดเทคนิคและโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำ โดยมีความยาว 25-30 วินาที

สำหรับผู้ชนะได้ไปทัศนศึกษา เยี่ยมชมแอนิเมชั่นสตูดิโอ ประเทศเกาหลี เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน

หมดเขตรับผลงานในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 ตัดสินผลงานในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 และประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tkpark.or.th

>>>ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญร่วมกิจกรรม ดูงาน-บรรยาย-ฉายหนัง : ทฤษฎีศิลป์

เชิญดูงาน (ศิลปะ) ของศิลปินชั้นนำพร้อมคำอธิบาย บทวิเคราะห์และวิจารณ์ ผลงานของ อิทธิพล ตั้งโฉลก, ทวี รัชนีกร, พินรี สัณพิทักษ์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, กัญญา เจริญศุภกุล, จักกาย ศิริบุตร, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ยุพา มหามาตร, เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์, อิมรอน ยูนุ และนิวัฒน์ ชูทวน

เชิญฟังและชม การบรรยาย+ฉายหนัง (ทฤษฎีศิลป์) ที่โยงไปสู่ภาพยนตร์และภาพยนตร์ที่เชื่อมไปหาทฤษฎีศิลป์

วันที่ 6 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา10.00 – 18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และจันทร์ที่ 13 )
วันแรกของนิทรรศการ เวลา16.00 น. ร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “เรื่องเก่ามาเล่าใหม่ : ศิลปะอินสตอลเลชั่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาทฤษฎีศิลป์

และร่วมพิธีแสดงความยินดีและจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาส อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทฤษฎีศิลป์ และศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-2221-0820

>>>วันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 – 17.00 น. อย่าลืมไปเที่ยวงาน ตลาดนัดศิลปะ หัวตะเข้ ครั้งที่ 3 ที่บริเวณเขตลาดกระบัง

พบกิจกรรมจากชาววิทยาลัยช่างศิลป์ ลาดกระบัง ที่พากัน​มาสอนการทำลายรดน้ำปิดทอง, สอนวาดภาพเหมือน, สอนปั้นเซรามิก(วันอาทิตย์)​,สอนทำบายศรี ,การทำหนังสือเล่มเล็ก ของเหล่าจิตรกรน้อยและพบสินค้าประเภทงานทำมือ

ตบท้ายด้วย ดนตรีเบาๆ “โคตรอินดี้” ที่มาเล่นเปิดหมวกในงานนี้!! และพิเศษสุดๆ พบกับอาหารรามัญ จากชุมชนคลองมอญ

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW เซคชั่น Celeb Online www.astvmanager.com,เซคชั่น LIVE ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการวัน และ M-Art เซคชั่น Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

Comments are closed.

Pin It