Art Eye View

ภาพวาด ,ภาพพิมพ์ และแสตมป์ เพื่อ “86 พรรษา มหามงคล”

Pinterest LinkedIn Tumblr


“ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พร รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาด้วยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความเป็นปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัวปฎิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป”

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2556
ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556

ART EYE VIEW—แม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 จะผ่านพ้นไปแล้ว ทว่ายังคงมีบรรยากาศของการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลายพื้นที่

>>>จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง 86 พรรษา

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ จะทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ศูนย์การค้าโอ.พี. เพลสร่วมกับกลุ่มศิลปิน จัดนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง 86 พรรษา (THE ROYAL FATHER IN OUR HEARTS) เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย

นิทรรศการฯในครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯซึ่งล้วนเป็นผลงานของศิลปินไทยชั้นนำกว่า 20 ท่าน อาทิ กฤษณ์ งามสม, ชัชวาล รอดคลองตัน, ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ,ธนฤทธิ์ ทิพย์วารี, ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์, ธวัชชัย สมคง, ประทีป คชบัว, ปัญญา วิจินธนสาร ,พรุตม์ มารอด,มานพ สุวรรณปินฑะ, ยุทธนา พงศ์ผาสุก,เริงศักด์ บุญวนิชย์กุล,ลำพู กันเสนาะ, วราวุธ ชูแสงทอง,วัชระ กล้าค้าขาย,วัชระ ประยูรคำ,วิษณุพงศ์ หนูนันท์, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี,ศักย ขุนพลพิทักษ์,สมภพ บุตราช, สุดใจ ชัยพันธ์, สุธี คุณาวิชยานนท์,สุวัฒน์ วรรณมณี,สุวิทย์ ใจป้อม, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา,อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ ฯลฯ

พร้อมด้วยกวีซีไรต์ และศิลปินแห่งชาติ 9 ท่าน นำโดย สถาพร ศรีสัจจัง, จิระนันท์ พิตรปรีชา, ประภัสสร เสวิกุล, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, อดุล จันทรศักดิ์,ไพรวรินทร์ ขาวงาม,แรคำ ประโดยคำ, ชมัยภร แสงกระจ่าง และ โชคชัย บัณฑิต ที่มาร่วมอ่านบทอาเศียรวาท

นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง 86 พรรษา” จะเปิดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2556 -วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10.30 – 19.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ ที่ 14ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง อีเว้นท์ฮอลล์ 2 ชั้น 3อาคารศูนย์การค้า โอ.พี. เพลส โดยมี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ เป็นประธานในพิธี

และเพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปะให้กับเยาวชน ยังได้จัดกิจกรรมวาดเส้นเพิ่มทักษะความรู้ทางศิลปะในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะความรู้ทางศิลปะการวาดเส้น / ดินสอสีไม้” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 

ทว่าผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 15-25 ปี หลังจากนั้นผลงานของเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวาดเส้นในครั้งนี้จะถูกนำมาจัดประกวด เพื่อตัดสินและมอบรางวัลกับผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้อง อีเว้นท์ฮอลล์ 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า โอ.พี. เพลส ซอยเจริญกรุง 38 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร .0-2266-0186 – 95 หรือ 0-2235-8865 หรือ 0-2235-1889 อีเมล : o.p.garden@hotmail.com หรือ op.mkt1994@gmail.com


>>> LONG LIVE THE KING

นิทรรศการแสดงผลงานของ ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล หลังจากห่างหายไปจากวงการศิลปะเกือบ 30 ปี เขากลับมาพร้อมผลงานภาพพิมพ์เทคนิค Mezzotint ซึ่งเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

ช่วงเวลาเพียง2-3 ปี ที่หวนคืนสู่วงการศิลปะ การให้เวลากับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ ทำให้ผลงานของเขาพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนได้รับเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เฉพาะรางวัล Grand Prize 8thThe Biennale Internationale d’Estampe Contemporaine de Trois-Rivières ที่ประเทศแคนนาดา ,รางวัล Excellence Prize Awagami International Miniature Print Exhibition ที่ประเทศญี่ปุ่น

การแสดงเดี่ยวผลงานศิลปะซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการกลับคืนวงการที่เขารักอย่างเต็มตัวของ ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล ไปชื่นชมและให้กำลังใจได้ใน

นิทรรศการ LLTK วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 10 มกราคม พ.ศ.2557 ณ นำทอง แกลเลอรี่ เลขที่ 72 / 3 ซอย อารีย์ 5 (ฝั่งเหนือ) พหลโยธิน 7, ถนนพหลโยธิน, พญาไท, กรุงเทพฯ (BTS : อารีย์ – ทางออกหมายเลข 3) โทร.0- 2 617 – 2794>>>แสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหามงคล

ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ไปรษณีย์ไทยได้จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในวาระที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายเหรียญสดุดีรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2555

ด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยที่ประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรอาหารแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้มีการจัดตั้ง วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

ภาพแสตมป์นำเสนอพระบรมสาทิสลักษณ์และเหรียญรางวัลดังกล่าว ราคาดวงละ9 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) พร้อมซองวันแรกจำหน่าย ราคา 17 บาท

นอกจากนี้ ยังมีแสตมป์ชุดดอกมะลิเฉลิมนรินทร์ มะลิพันธุ์ใหม่ของโลกที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ค้นพบโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว.และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า มะลิเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน  ราคาดวงละ 3 บาท(เต็มแผ่น 10 ดวง) พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 10 บาท

แสตมป์ทั้งสองชุดออกจำหน่ายพร้อมกันมาตั้งแต่ 5 ธ.ค.2556 เป็นต้นมา หาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ www.postemart.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร. 0- 2831- 3856, 0- 2831 -3853 และ 0 -2831 -3876 หรือ ไลน์ stampinlove

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It