Art Eye View

ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ และเงินรางวัลรวมเกือบ 3 ล้าน

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ธนาคารกรุงไทย เปิดกว้างให้ศิลปิน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่สื่อถึงความเป็น “กรุงไทย” เข้าร่วมประกวดในโครงการ ศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards) ครั้งที่ 1 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่าเกือบ 3 ล้านบาท

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการธนาคารกรุงไทย และ ประธานโครงการศิลปกรรมกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้สานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศิลปินไทย โดยการจัดโครงการประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย ภายใต้แนวคิด “กรุงไทย” ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าและสุนทรียะ ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม นำพาสังคมสู่ความเจริญรุ่งเรือง

โครงการ กำหนดให้ผู้ที่สนใจ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานประเภทจิตรกรรม ประเภทภาพพิมพ์ และประเภทประติมากรรม เข้าร่วมประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ชิ้น

ประเภทจิตรกรรม และ ประเภทภาพพิมพ์ มีขนาดไม่เกิน 2.2 เมตร (รวมกรอบ) ,ประเภทประติมากรรม มีขนาดไม่เกิน 2.2 เมตร (รวมแท่น) ซึ่งเกณฑ์การตัดสินจะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม แต่จะถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ในเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช หรือสอบถามรายละเอียดที่ โทร.0-2222-0137

สำหรับรางวัลประกอบด้วย รางวัลที่ 1 จำนวน 3 รางวัล ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลๆ ละ 300,000 บาท, รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยธนาคารจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th ในเดือนธันวาคม 2557

คณะกรรมการตัดสินประกอบไปด้วย ศิลปินแห่งชาติรวม 11 ท่าน ได้แก่ ประหยัด พงษ์ดำ ,ถวัลย์ ดัชนี, วิโชค มุกดามณี, ชำเรือง วิเชียรเขตต์, ทวี รัชนีกร, อินสนธ์ วงศ์สาม, พิชัย นิรันต์, เกียรติศักดิ์ ชานนนาร,อิทธิพล ตั้งโฉลก, ปรีชา เถาทอง และ ธงชัย รักปทุม

นายนนทิกร  กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาในด้านศิลปวัฒนธรรม ธนาคารได้สนับสนุนการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ พร้อมจัดตั้ง “รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย” ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาตกแต่งและติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้ชื่นชมผลงานที่มีความงามและคุณภาพ และได้จัดตั้ง “หอศิลป์กรุงไทย” โดยปรับปรุงพื้นที่อาคารสาขาเยาวราช สำนักงานใหญ่แห่งแรกของธนาคาร ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีสอันสวยงามและเก่าแก่อายุเกือบ 60 ปี เป็นแกลเลอรี่ศิลปะร่วมสมัย สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปกรรมสะสมของธนาคาร และเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงนิทรรศการหมุนเวียน

รวมทั้งจัดกิจกรรมสอนศิลปะ สนับสนุนกิจกรรมเสริมการศึกษาแก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงและเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ และจัด สวนประติมากรรมกรุงไทย” เพื่อจัดแสดงประติมากรรมขนาดใหญ่ในสวนแบบ Open-air Museum ที่ศูนย์ฝึกอบรมพนักงานที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It