Art Eye View

เอเชียโทเปีย ทอล์ค 2557 ไปทำความรู้จักกับโลกของ “Performance Art หรือ ศิลปะแสดงสด”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—Performance Art หรือ ศิลปะแสดงสด เป็นที่รู้จักและยอมรับว่าเป็นการทำงานสื่อสารการแสดงออกทางศิลปะในช่วงทศวรรษ 70 ในเวลานั้นศิลปะแนว conceptual art ได้รับการยอมรับว่าเป็นการทำงานศิลปะเชิงความคิดมากกว่าจะทำเพื่อเป็นสินค้า ถือเป็นความรุ่งเรืองและทรงประสิทธิภาพในการทำงานแสดงหรือการปฏิบัติงานของแนวความคิดนี้ ‘ศิลปะแสดงสด’ ในช่วงเวลานั้นกลายเป็นงานที่จับต้องได้มากที่สุด ทั้งได้รับการสนับสนุนให้แสดงในพื้นที่แสดงงานศิลปะหลักอย่างพิพิพธภัณท์ แกลเลอรี่ มีการสนับสนุนให้มีวิชาเรียนและปรากฏอยู่ในบทวิจารณ์ศิลปะ

ในแถบเอเชียศิลปะแสดงสดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การทำงานของศิลปินศิลปะแสดงสดในเอเชียรุ่นแรก มุ่งเน้นในเชิงการทำงานศิลปะเพื่อการสะท้อนสังคมและตั้งคำถามเชิงรุกอย่างหนักหน่วงกับสิ่งที่เกิดขึ้นของแต่ละสังคมประเทศ

ประเทศไทยเองจุดกำเนิดของศิลปะแสดงสด ก็มาจากศิลปินนักเคลื่อนไหวและกลุ่มศิลปินที่มีความคิดขบถต่อศิลปะในจารีตเป็นหลัก และได้เติบโตต่อเนื่องจนมาเป็น “เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย”ที่ถูกจัดขึ้นมาแล้วหลายครั้งทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และล่าสุดเเพื่อสร้างความเข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของศิลปะแสดงสดทั้งในไทยและต่างประเทศแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำ “หนังสือศิลปะแสดงสดในไทย และเอเชียตะวันออกเชียงใต้”

ศิลปินผู้ทำงานด้านศิลปะแสดงสด ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคร จัดกิจกรรม “เอเชียโทเปีย ทอล์ค 2557” ซึ่งจะมีขึ้น 4 ครั้งด้วยกัน ระหว่างเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ณ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคร

ครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00  – 16.00 น. หัวข้อ “ศิลปะแสดงสดในประเทศไทยศึกษาพัฒนาการและ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ กับศิลปินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์” โดยวิทยากร  จุมพล อภิสุข และ นพวรรณ สิริเวชกุล

ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 14.00  – 16.00 น. หัวข้อ “ศิลปะแสดงสดในกระแสสังคมใหม่”
โดยวิทยากร แรนดี้ เกรดฮิลล์ ศิลปินชาวแคนาดา และนพวรรณ สิริเวชกุล

ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00  – 16.00 น. หัวข้อ “การเคลื่อนไหวของศิลปะแสดงสดในทศวรรษ 80” โดยวิทยากร จุมพล อภิสุข และนพวรรณ สิริเวชกุล

ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00  – 15.00 น. หัวข้อ “ประวัติศิลปะแสดงสดในอิสราเอล, โปแลนด์ศิลปะแสดงสดแบบ contextual art” โดยวิทยากร ทาร์มา ราบานน์ และวาเดอมาร์ ตาต้าซุกส์

ดังนั้นจึงขอเชิญผู้ที่สนใจใน Performance Art หรือ ศิลปะแสดงสด ไปร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในครั้งแรกนี้ เป็นการบรรยายโดย จุมพล อภิสุข ศิลปินชาวไทยผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้ง “เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย”

จุมพล อภิสุข เริ่มเรียนศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์ ต่อด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร และ เดอะมิวเซียมสคูลออฟ ไฟด์ อาร์ต เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เขายังได้มีโอกาสเรียนศิลปะกับศิลปิน จ่าง แซ่ตั้ง ในระหว่างปี 1968 – 1970

จุมพล เป็นผู้ก่อตั้ง “ศูนย์ศิลปะบ้านตึก” จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ปี 1993 อันถือเป็นชุมชนศิลปะแรกที่เปิดพื้นที่ให้กับ การทำงานศิลปะแสดงสดในไทย

จุมพลจึงนับเป็นศิลปินอาวุโสของวงการศิลปะแสดงสดของไทย ที่บุกเบิกและยังคงทำงานศิลปะแสดงสดมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ณ หอศิลป์พีระศรี เรื่อยมาจนถึงกำเนิด “เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย” อีกทั้งยังเป็นผู้วางรากฐานการทำงาน ศิลปะแสดงสดในประเทศไทยอีกด้วย

ปัจจุบัน จุมพล อภิสุข เป็นผู้อำนวยการเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย และศิลปินศิลปะแสดงสดที่มีผลงานรับเชิญไปแสดงและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับศิลปะแสดงสด ในหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It