Art Eye View

"ภาพสวย กวีใส" อวดผลงาน 23 ช่างภาพ และ 5 กวี หลังท่องกระบี่และชลบุรี

Pinterest LinkedIn Tumblr

ภาพ แทนคำ นำมาทาบ อาบเงาแสง
สวย สำแดง ส่องมุมใหม่ จุดไฟศิลป์
กวี ร้อย ถ้อยคำแทน ภาพแผ่นดิน
ใส ส่องจินต์ ศิลป์ส่องใจ ให้แก่กัน

ท่อนหนึ่งของบทกวีชื่อ “ภาพสวย กวีใส” ซึ่งแต่งโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา

1 ใน 5 กวี ผู้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2556 และกระบี่ ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม พ.ศ.2557 พร้อมด้วยช่างภาพทั้งไทยและต่างชาติ จำนวน 23 คน ภายใต้โครงการ “ภาพสวย กวีใส” ของ สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อซึมซับธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของทั้ง 2 จังหวัด แล้วถ่ายทอดเป็นบทกวีและภาพถ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศิลปะให้กับจังหวัด

ล่าสุดผลงานของพวกเขาได้ถูกนำมาจัดแสดงให้คนทั่วไปได้ชม ระหว่างวันนี้ – ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ก่อนจะสัญจรไปจัดแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่ จ.กระบี่ และหอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เพื่อให้ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจได้ชื่นชมต่อไป


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It