Art Eye View

ฝนหลวง เพื่อพสกนิกรไทย

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EE VIEW—“ฝนหลวง เพื่อพสกนิกรไทย” งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ฝนหลวง”, นิทรรศการ “กษัตริย์ ศิลป์ แผ่นดินสยาม”, มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ “รักพ่อ” และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ

-นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ฝนหลวง” ได้เนรมิตพื้นที่บริเวณ ฮลล์ ออฟ เฟม ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง, ความก้าวหน้าในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ และกว่าที่จะสำเร็จเกิดมาเป็นฝนหลวงได้นั้น ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการทดลองอย่างไรบ้าง นำเสนอแง่มุมต่างๆ ให้ผู้มาร่วมงาน ได้ประจักษ์ถึงสิ่งที่เราคนไทยได้รับจากโครงการ ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบ 4 มิติที่ทันสมัย เพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจากภัยแล้ง ซึ่งพระองค์ท่านทรงมองเห็น และทรงแก้ปัญหาด้วยโครงการในพระราชดำริฝนหลวง อันแสดงถึงพระอัจฉริยะภาพ และปรีชาสามารถที่ พรั่งพร้อม ตลอดจนพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง อันเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย และนานาอารยประเทศ เพื่อนำความผาสุกร่มเย็นมาสู่พสกนิกรโดยถ้วนหน้า และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบมา

ภายในบริเวณนิทรรศการยังมีการจัดแสดงแผ่นภาพทองคำพระราชกรณียกิจ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยบริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 5 รูป ทั้งนี้ แผ่นภาพทองคำดังกล่าวจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “กษัตริย์ ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เนรมิตพื้นที่บริเวณ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดแสดงนิทรรศการโดยรวบรวมผลงานทางด้านศิลปะของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้ชมได้ซาบซึ้งถึงพระปรีชาสามารถอันเกิดจากความรัก ความเพียรของพระองค์ ที่แม้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ยังทรงให้ความสนพระทัยในงานด้านศิลปวัฒนธรรม

-มหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้หัวข้อ “รักพ่อ” โดยกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจาจีนและอินเดีย ที่พร้อมใจกันมาร่วมเฉลิมพระเกียรติ ร้อยรวมใจกันมาแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองให้ในหลวงอันเป็นที่รัก พร้อมกับส่งความสุขให้กับประชาชนชาวไทย (โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ พาร์ค พารากอน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)

– การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อของแผ่นดิน อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ สายฝน, ความฝันอันสูงสูด, เราสู้, เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย, บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน, Blue day (อาทิตย์อับแสง), Near dawn (ใกล้รุ่ง), Alexandra (แผ่นดินของเรา) และลมหนาว ตลอดจนนำบทเพลงอันไพเราะ ทั้งเพลงไทยและสากลที่เป็นที่รู้จักกันดี โดยมีนักร้องกิตติมศักดิ์และศิลปินชื่อดัง อาทิ สันติ ลุนเผ่, แก้ม เดอะ สตาร์ 4 และนักแสดงเด็กจากละครเวทีเรื่อง “สี่แผ่นดิน” มาร่วมขับขานบทเพลง พร้อมการบรรเลงดนตรี วงซิมโฟนีออร์เคสตรา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยการขับร้อง โอเปร่า จากคณะ Grand Opera Thailand ที่มาร่วมสร้างสีสันกับเสียงเพลงอันไพเราะ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ พาร์ค พารากอน โดยไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 19.00 น.

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.astvmanager.com และ ART EYE VIEW เซกชัน Lite ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It